Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Wtorek, 4 sierpnia. Imieniny: Dominiki, Dominika, Protazego
21/05/2014 - 10:30

Zyski Newagu szybują w górę. 4 miliony za pierwszy kwartał

4 miliony zysku netto odnotowała w pierwszym kwartale 2014 Grupa Kapitałowa NEWAG informuje na swojej stronie internetowej sądecka firma. To 108 proc. więcej w stosunku do wyniku sprzed roku, który wyniósł 1,9 mln zł Przychody ze sprzedaży, w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, wzrosły o 13 mln zł (11proc.) i wyniosły 134,4 mln zł.
Główny wpływ na wyniki Grupy miało zakończenie produkcji trzech lokomotyw Dragon dla Lotos Kolej.  Spółka NEWAG S.A. wypracowała zysk netto w wysokości 235 tys. zł, przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 100,6 mln zł (113,7 mln w I kwartale 2013). Jest on niższy od tego, jaki spółka osiągnęła w I kwartale 2013 roku. Na obniżenie wyniku finanso-wego wpłynęło wstrzymanie przez Metro Warszawskie kolejnych odbiorów pojazdów, do czasu wyjaśnienia przyczyn awarii jednego ze składów Inspiro w listopadzie 2013 roku.

-Od 31 marca Metro Warszawskie wznowiło odbiory Inspiro. W ciągu 6 tygodni sprzedaliśmy 8 sztuk, a na przekazanie czeka 18 kolejnych wyprodukowanych pojazdów – mówi Prezes Zbigniew Konieczek – W naszej ocenie sprzedaż obecnej produkcji przesunie się na drugi i trzeci kwartał bieżącego roku – dodaje.

Grupa odnotwała wzrost zadłużenia krótkoterminowego związanego z koniecznością zapewnienia finansowania produkcji pojazdów INSPIRO dla Metra Warszawskiego oraz elektrycznych zespołów trakcyjnych dla Południowej Grupy Zakupowej. W tym drugim przypadku, dziesięć nowoczesnych Impulsów przekazanych zostanie zamawiającemu w sierpniu bieżącego roku.W ocnie zarządu zadłużenie krótkoterminowe powinno maleć począwszy od III kwartału 2014.

Systematycznie zwiększa się portfel zamówień. W I kwartale bieżącego zawarte zostały umowy na usługi w zakresie modernizacji i naprawy taboru kolejowego o łącznej wartości 27,5 mln zł. Grupa przystąpiła do 14 przetargów. Wartość złożonych ofert, które zostały wybrane przez zamawiających jako najkorzystniejsze, opiewa na kwotę 222,5 mln zł. Zarząd spodziewa się, że w maju 2014 postępowania te zostaną zakończone i dojdzie do podpisania umów.

Nietypowe lub jednorazowe czynniki nie wywarły istotnego wpływu na ukształtowanie się wyników w I kwartale 2014 roku.

Grupa kapitałowa NEWAG zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejo¬wego i szynowego. W zakładach spółki w Nowym Sączu prowadzone są prace w segmencie elektrycznych i spalinowych zespołów trakcyjnych, wagonów osobowych i lokomo-tyw spalinowych. Należąca do grupy spółka NEWAG Gliwice S.A. specjalizuje się w obszarze produkcji oraz modernizacji lokomotyw elektrycznych. Grupa zatrudnia ok. 1900 osób.

(mika)
Źródło:www.newag.pl
Fot. www.newag.pl (Inspiro)
 


Dziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)