Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 29 października. Imieniny: Angeli, Przemysława, Zenobii
03/01/2019 - 12:35

Ks. Józef Babicz: powrót jednostki to kluczowa sprawa [WIDEO]

W gronie osób, które całym sercem zaangażowały się w projekt przywrócenia do Nowego Sącza jednostki wojskowej nawiązującej do wspaniałych tradycji 1 Pułku Strzelców Podhalańskich, jest też proboszcz parafii w Marcinkowicach, ks.prałat Józef Babicz.

1 Pułk Strzelców Podhalańskich był formacją, która zapisała się wspaniałymi zgłoskami w dziejach Sądecczyzny i na kartach polskiej historii.

- Bóg zapłać za to, że jako żołnierz mogę dzisiaj spełnić dobry uczynek – mówi ks. Józef Babicz. - To wspaniale, że w naszej Małej Ojczyźnie mogę przyłączyć się do tej wyjątkowej inicjatywy. Inicjatywy przywrócenia garnizonu wojskowego w Nowym Sączu. Jego powrót na tę ziemię jest rzeczą niesłychanie ważną i pożyteczną dla naszego regionu. Trzeba nam w obecnych czasach od nowa zrekonstruować Polskę, ale aby to zrobić musimy najpierw „zrekonstruować” człowieka.

Zobacz także: Suwerenność nie jest dana nam na zawsze! 1 Pułk Strzelców Podhalańskich będzie gwarantem bezpieczeństwa dla naszego subregionu [WIDEO]

Proboszcz Babicz zwracając się do osób biorących udział w Spotkaniu Opłatkowym SKT w Marcinkowicach ze szczególnym naciskiem zaakcentował, że polskość, nasze człowieczeństwo były niszczone od wieków przez zaborców, niemieckich faszystów i przez sowieckich komunistów.

- Dlatego musimy teraz uparcie, wszyscy odbudowywać polskość, odbudowywać Polaka – dodał proboszcz Babicz. – A człowieka można odbudować tylko na wartościach religijnych. Życzę wszystkim, abyśmy ten rok wykorzystali na odbudowę Polaka.

Treść apelu:

APEL poparcia dla inicjatywy ponownej lokalizacji jednostki wojskowej w Nowym Sączu, odwołującej się do tradycji 1 Pułku Strzelców Podhalańskich

Dnia 14 listopada 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa przewiduje zwiększenie wydatków na obronność oraz wzrost liczebności sił zbrojnych do przeszło 200 tysięcy.

W okresie międzywojennym w Nowym Sączu stacjonował 1 Pułk Strzelców Podhalańskich. Powstał na przełomie listopada i grudnia 1918 roku, wsławił się w walkach
w latach 1918-1920 na Spiszu i Orawie, Śląsku Cieszyńskim, Małopolsce oraz wojnie polsko-bolszewickiej. We wrześniu 1939 roku w ramach II Brygady Górskiej Pułk walczył w obronie Nowego Sącza.

Odwołując się do tradycji stacjonującej w okresie międzywojennym jednostki stwierdzamy, że przywrócenie jej do Nowego Sącza leży w interesie obronności kraju,
jak i sądeckiego regionu, gdzie głęboko zakorzenione są tradycje patriotyczne, jak i walk
o niepodległość naszej Ojczyzny.

To ta Ziemia Sądecka zrodziła oddanych sprawie Ojczyzny bohaterów. Piękne karty historii zapisały takie postaci jak gen. Józef Giza - generał brygady Wojska Polskiego, Józef Bieniek - żołnierz Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej, gen. Michał Gałązka - pułkownik artylerii Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej i Polskich Sił Zbrojnych, gen. Franciszek Gągor - generał Wojska Polskiego, Kazimierz Pieracki - żołnierz Legionów Polskich, Roman Stramka - słynny kurier górski z czasów II Wojny Światowej, Julian Zubek ps. „Tatar” - major 1 Pułku Strzelców Podhalańskich AK, gen. Józef Kustroń – generał Brygady Wojska Polskiego i wiele innych.

Budującym argumentem jest również fakt, że wojskowe tradycje patriotyczne ukształtowały właściwe wzorce w młodym pokoleniu. Dobitnym przejawem są szkoły
i organizacje kształcące młodych Sądeczan w duchu przywiązania i szacunku do munduru.

Jesteśmy toteż przekonani, iż gwarantem obronności jest oddanie i poświęcenie
w imię fundamentalnych wartości jakie zostały zaszczepione na Sądecczyźnie. Powierzenie tym samym misji obronności przygranicznej Ziemi Sądeckiej na czele z królewskim miastem Nowy Sącz byłoby przedsięwzięciem słusznym i dumą dla jej mieszkańców.

W 100-lecie Odzyskania Niepodległości Zawsze Wierni Sądeczanie

Komitet honorowy, zawiązany w celu podjęcia działań na rzecz lokalizacji jednostki wojskowej w Nowym Sączu odwołującej się do tradycji 1 Pułku Strzelców Podhalańskich:
 

SKŁAD:

1. Ryszard Nowak – Prezydent Nowego Sącza
2. Marek Pławiak – Starosta Nowosądecki
3. Jacek Lelek – Burmistrz Starego Sącza
4. Jerzy Giza
5. Zygmunt Berdychowski – Prezes Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin”
6. Jan Dziedzina – Wójt Gminy Łącko
7. Leszek Skowron – Wójt Gminy Korzenna
8. ks. Jerzy Jurkiewicz – Prepozyt Kapituły Kolegiackiej Św. Małgorzaty w Nowym Sączu                  
9. Paweł Szczygieł – Nadleśniczy Nadleśnictwa Starego Sącza
10. Urszula Nowogórska – Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
11. Leszek Migrała
12. Leszek Zakrzewski
13. Wojciech Piech – Wiceprezydent Nowego Sącza
14. Waldemar Kuźma – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu
15. Stanisław Pasoń – Radny Województwa Małopolskiego
16. Mariusz Cygnar – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu
17. Jarosław Tokarczyk – Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu
18. ppłk Henryk Kiełbasa  - Wojskowy Komendant Uzupełniający w Nowym Sączu
19. bryg. ZS Sławomir Szczerkowski - Dowódca Związku Strzeleckiego STRZELEC w Nowym Sączu
20. ks. prał. Józef Babicz – Proboszcz Parafii w Marcinkowicach
21. hm. Stanisław Gniady - Komendant Hufca Związku Harcerstwa Polskiego Nowy Sącz
22. Leszek Zegzda – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego
23. Wiesław Janczyk – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
24. Arkadiusz Mularczyk – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
25. Witold Kozłowski – Radny Województwa Małopolskiego
26. prof. Julian Dybiec
27. Ks. Krzysztof Prokop – Dziekan Dekanatu Nowy Sącz-Zachód
28. Walenty Szarek – Dyrektor Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. gen J. Kustronia w Nowym Sączu
29. Karol Górski – Starosta Gorlicki
30. Aleksander Rybski – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Długosza w Nowym Sączu
31. Jan Radzik – Przewodniczący Rady Gminy Grybów
32. Wioletta Nowak – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. Słowackiego w Starym Sączu
33. Dariusz Reśko - Burmistrz Krynicy-Zdroju
34. Alicja Wąsowicz - Dyrektor Zespołu Szkół im. W. Orkana w Marcinkowicach
35. Barbara Świętoń - Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu
36. Jan Puchała – Starosta Limanowski
37. Jarosław Rola – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. J. Bieńka w Librantowej
38. Łukasz Połomski
39. Sławomir Wróblewski
40. Janusz Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza
41. Jolanta Dunikowska-Wszołek – Dyrektor Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku
42. Michał Zacłona
43. Michał Kądziołka – Radny Miasta Nowego Sącza
44. Patryk Wicher - Radny Miasta Nowego Sącza
45. Grzegorz Biedroń - Radny Województwa Małopolskiego
46. Mirosław Wędrychowicz - Burmistrz Biecza
47. Rafał Kukla - Burmistrz Gorlic
48. Wacław Ligęza - Burmistrz Bobowej
49. Marek Bugno - Przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego
50. Krzysztof Gładysz - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach
51. Krzysztof Tybor - Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach
52. Wiesław Ćwiklik - Prezes Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju w Gorlicach
53. Dariusz Surówka - Komendant Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Gorlicach
54. Krzysztof Michalik - Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół Nr 3 w Gorlicach
55. Piotr Krok - Wójt Gminy Grybów
56. Ryszard Fryc
57. Małgorzata Gromala - Wójt Gminy Podegrodzie
58. Barbara Bartuś - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
59, Jerzy Bochyński - Wiceprezes Fundacji Sądeckiej

i. [email protected], Film: Krzysztof Stachura.Dziękujemy za przesłanie błędu