Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 17 stycznia. Imieniny: Antoniego, Henryki, Mariana

Nagroda literacka im. ks. prof. Bolesława Kumora

Fundacja Sądecka każdego roku przeprowadza Konkurs o Nagrodę im. ks. prof. Bolesława Kumora na „Książkę o Sądecczyźnie” i „Sądeckiego Autora”.Konkurs ma na celu popularyzację książek o Sądecczyźnie i uhonorowanie sądeckich ludzi pióra.

W 2015 roku, w kategorii „Książka o Sądecczyźnie” zgłoszono 15 tytułów, które ukazały się w 2014 roku, zaś do tytułu najlepszego „Sądeckiego autora” nominowano 10 znaczących nazwisk. Zgłoszenia napływają z różnych instytucji kulturalnych – Gminnych i Miejskich Ośrodków Kultury, Centrów Kultury, Muzeum, Bibliotek, a także osób prywatnych.

Nagroda ma wyróżnić i wypromować najważniejsze dzieła, które podejmują tematy związane z Sądecczyzną i Sądeczanami oraz autorów wywodzących się z tego regionu. Regulamin nagrody nie przewiduje ograniczeń pod względem gatunków literackich. Wśród zgłoszonych w poprzednich edycjach publikacji są roczniki, pamiętniki, albumy z fotografiami, utwory literackie, poezja, słowniki, a także komiks.

Nagroda jest cykliczna, przyznawana raz w roku przez Kapituła Konkursu na czele z przewodniczącą - Mariolą Berdychowską oraz czytelników portalu sądeczanin.info, oddający swoje głosy na ich zdaniem, najlepszą książkę o Sądecczyźnie i sądeckiego autora. Nagrody wręczane są co roku podczas uroczystej gali.

Dotychczasowi laureaci konkursu

W roku 2013 w kategorii „Sądecki Autor” zwyciężyła Wanda Łomnicka – Dulak poetka z Piwnicznej – Zdroju oraz w kategorii „Książka o Sądecczyźnie” trzytomowe dzieło prof. Feliksa Kiryka „Dzieje Nowego Sącza”.

W roku 2014 najlepszym „Sądeckim Autor” został Antoni Kroh, pisarz i historyk kultury, a najlepszą książką „Za Klauzurą. Starosądecki Klasztor Klarysek od założenia do współczesności” Danuty Sułkowskiej.

W roku 2015 w kategorii "Sądecki Autor" zwyciężył prof. Wojciech Kudyba z Nowego Sącza - poeta, krytyk i historyk literatury, a w kategorii "Książka o Sądecczyźnie" „Słownik gwary Lachów Sądeckich” autorstwa dra Zenona Piotra Szewczyka z Podegrodzia.

W roku 2016 w kategorii "Sądecki Autor" zwyciężył prof. Bolesław Faron - historyk literatury, krytyk, publicysta, a w kategorii "Książka o Sądecczyźnie" „Sądecki garnizon i jego żołnierze w pierwszych latach niepodległości 1918-1922" autorstwa Józefa Gizy

W roku 2017 w kategorii "Sądecki Autor" zwyciężył Jerzy Leśniak - dziennikarz, reporter, regionalista z Nowego Sącza, a w kategorii "Książka o Sądecczyźnie" „Rycerstwo Ziemi Sądeckiej w średniowieczu" autorstwa Sławomira Wróblewskiego.

W 2018 roku, w szóstej już edycji Konkursu, w kategorii "Sądecki Autor" zwyciężył muszynianin Adam Ziemianin, a w kategorii "Książka o Sądecczyźnie" 2017 roku za najlepszą została uznana „Nowa Encyklopedia Sądecka” autorstwa Jerzego Leśniaka.

W 2019 roku, w siódmej edycji Konkursu w kategorii "Sądecki Autor" zwyciężył Jerzy Giza, profesor oświaty, poeta, publicysta historyczny, autor licznych artykułów i książek, a w kategorii "Książka o Sądecczyźnie" „ Przeszłość, pamięć i dziwne ruiny. Archeologiczne odkrycia na Górze Zyndrama w Maszkowicach" autorstwa krakowskiego archeologa Marcina S. Przybyły.

W 2020 roku, w ósmej edycji Konkursu w kategorii "Sądecki Autor" zwyciężyła Barbara Paluchowa z Piwnicznej Zdroju, poetka (pisząca w języku literackim i gwarą), artysta plastyk, fotografik, animatorka kultury i działaczka społeczna, a w kategorii "Książka o Sądecczyźnie" „Powrót na Sądecczyznę” autorstwa Antoniego Kroha, pisarza, historyka kultury, tłumacza prozy słowackiej i czeskiej, etnografa.

Pobierz:

REGULAMIN
Formularze zgłoszeniowy "Sądecki Autor"

Formularze zgłoszeniowy "Książka o Sądecczyźnie"

Kontakt:
Fundacja Sądecka
biuro:
ul. Barbackiego 57, 33-300 Nowy Sącz
tel. (18) 475 16 20
e-mail: sekretariat@sadeczanin.info