Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Piątek, 17 września. Imieniny: Franciszka, Lamberty, Narcyza

Ocena Aktywności Gmin Sądecczyzny

Fundacja Sądecka od 2008 roku wraz z Instytutem Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej corocznie publikuje opracowanie ujmujące analizę aktywności gmin Sądecczyzny.

Inicjatorem całego przedsięwzięcia jest Fundacja Sądecka, która w 2008 roku zwróciła się do Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z propozycją przeprowadzenia analiz zmierzających do wyłonienia grupy liderów aktywności wśród Sądeckich gmin. Dane liczbowe, niezbędne do przeprowadzenia badań, uzyskujemy dzięki współpracy z Regionalną Izbą Obrachunkową w Krakowie.

Ranking Gmin opracowywany jest przez zespół ekspertów w dziedzinie ekonomii pod kierownictwem prof. dr hab. Tadeusza Kudłacza. Raport powstaje w celu docenienia wysiłków władz samorządowych powiatu nowosądeckiego, zmierzających do dynamicznego rozwoju swoich gmin, a także na rzecz poprawy warunków życia lokalnych społeczności.

Ocena Aktywności przeprowadzana jest w oparciu o 11 wskaźników szczegółowych grupowanych w trzech kategoriach osiągnięć:
1. Generowanie dochodów.
2. Aktywność inwestycyjna.
3. Dynamika rozwoju, zwłaszcza z uwzględnieniem poprawy sytuacji finansowej.

Odpowiednio zagregowane oceny trzech powyższych przekrojów tworzą czwartą kategorię podsumowującą ocenę dokonanych osiągnięć gminnych samorządów. Dyplomy dla bardziej aktywnych gospodarczo w danym roku gmin Sądecczyzny wręczane są podczas Gali Oceny Aktywności Gmin.

W 2014 roku ranking został rozszerzony o powiaty gorlicki i limanowski. W sumie ocenie poddano łącznie 39 gmin. Przybyło też kategorii, w których oceniani samorządy: było ich aż pięć. Gminy były oceniane pod kątem: generowania dochodów, aktywności inwestycyjna i pozainwestycyjna, dynamiki zmian i efektu polityki społecznej. Suma wszystkich wskaźników dała ocenę całościową, która wskazała tegorocznego zwycięzcę.

W czerwcu 2015 r, zaprezentowano najnowszy ranking Oceny Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego za 2014 rok. Okazało się, że Limanowa, Chełmiec i Gorlice najlepiej generują dochodów subregionie nowosądeckim, obejmującym 39 gmin z powiatu nowosądeckiego, limanowskiego i gorlickiego, a także miasto Nowy Sącz.

W specjalistycznym opracowaniu sądeckiej PWSZ uwzględniającym generowanie samorządowych dochodów znajdziemy analizę relacji nadwyżki operacyjnej do wydatków bieżących. Wedle tego wskaźnika trzy pierwsze miejsca w grupie liderów zajęły Chełmiec, Nawojowa i Stary Sącz.

Inaczej ułożyła się lista liderów jeśli na relację nadwyżki operacyjnej i wydatków bieżących. W tym zestawieniu najlepszy okazało się miasto Grybów, przed Nowym Sączem i, to może być dla wielu zaskoczenie, Lipinkami.

Kolejnym wskaźnikiem pozwalającym określić umiejętność generowania dochodów przez samorządy jest nadwyżka operacyjna w przeliczeniu na jednego mieszkańca miasta czy gminy. W tym zestawieniu najlepiej wypadła gmina Chełmiec przed Nawojową i Bobową.

Jeśli za punkt odniesienia przyjąć dynamikę zmian w odniesie do kształtowania się wskaźnika nadwyżki operacyjnej na głowę jednego mieszkańca to kolejność wyglada tak: Miasto Grybów, Nowy Sącz, Niedźwiedź.
Kolejny wskaźnik generowania dochodów przez samorządy to udział dochodów własnych w dochodach ogółem. Tu na pierwszym miejscu jest Krynica - Zdrój, a za nią Gorlice i Limanowa.

Z punktu widzenia dynamiki zmian udziału dochodów własnych w dochodach ogółem, liderem okazała się Łabowa, drugie miejsce zajęła gmina Łukowica a trzecie Muszyna.

Ważnym elementem oceny poziomu zamożności jak i aktywności gminy są dochody własne samorządów przypadające na głowę jednego mieszkańca. Ten najwyższy wynik osiągnęła gmina Krynica-Zdrój, przed Limanową ( 2455 zł) trzecie miejsce zajął Nowy Sącz, ze wskaźnikiem na poziomie 2213 zł.
Biorąc jednak pod uwagę dochody własne samorządów w przeliczeniu na jednego mieszkańca , z punktu widzenia ich zmian w czasie, zyskamy zestawienie, w którym pierwsze miejsce zajęła gmina Łabowa. Kolejne dwa miejsca przypadły Łukowica i Sękowa.

Ostatnią częścią składową generowania dochodów są wpływy z podatków i opłat lokalnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy. Niekwestionowane pierwsze miejsce zajęła gmina Krynica-Zdrój ze wskaźnikiem 1318 zł na jednego mieszkańca, na drugim miejscu Nowy Sącz ( 909) a na trzecim Limanowa( 820).
Z punktu widzenia dynamiki zmian najlepsza byłą Bobowa, a za nią miasto Grybów, które wyprzedziło gminę Grybów.

Wyniki:

Aktywność inwestycyjna

 1. Stary Sącz
 2. Ropa
 3. Sękowa
 4. gmina Grybów
 5. Podegrodzie

Generowanie dochodów:

 1. Limanowa
 2. Chełmiec
 3. Gorlice
 4. Stary Sącz
 5. Muszyna

Efekt polityki społecznej:

 1. Nowy Sącz
 2. Uście Gorlickie
 3. Rytro
 4. Krynica Zdrój
 5. Kamionka Wielka

Dynamika

 1. Limanowa
 2. Nowy Sącz
 3. Dobra
 4. Łabowa
 5. gmina Mszana Dolna

Pozainwestycyjna działalność gospodarcza

 1. Limanowa
 2. Muszyna
 3. Krynica
 4. Łososina Dolna
 5. Podegrodzie

Kontakt:
Fundacja Sądecka
Niskowa 161, 33-395 Chełmiec

biuro:
ul. Barbackiego 57, 33-300 Nowy Sącz
tel. (18) 475 16 20
fax (18) 475 16 50
e-mail: sekretariat@sadeczanin.info

Koordynator:
Przemysław Bawołek
p.bawolek@sadeczanin.info
tel. (18) 475 16 30

Grzegorz Wasiluk
g.wasiluk@sadeczanin.info
tel. (18) 475 16 48

Zobacz