Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 2 marca. Imieniny: Halszki, Heleny, Karola

Sądeczanin Roku - Laureaci

2021. ANDRZEJ LIS

Krwiodawca od ponad 50 lat, rekordzista Polski i Europy wg księgi Guinessa w odddawaniu krwi. Współzałożyciel starosądeckiego Klubo Honorowych Dawców Krwi, gdzie pełni funkcję prezesa. Promouje krwiodawstwo, prowadzi warsztaty dla dzieci i młodzieży.

2020. ZBIGNIEW KONIECZEK

Prezes zarządu firmy NEWAG, z którą związany jest od ponad 30 lat. Karierę zawodową rozpoczynał w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego na stanowisku mechanika pojazdów spalinowych. Filantrop i mecenas wydarzeń o charakterze kulturalnym. Wspiera akcje społeczne i rozwój naukowy młodzieży. Ambasador Sądecczyzny cały kraj. Nowoczesne pociągi Newagu przewożą pasażerów w całej Polsce, a marka jest mocną i solidną wizytówkę regionu.

2019. MARIA KOGUT

Długoletnia kierownik zespołu regionalnego Janczowioki (sekcje: dziecięca, średnia i dorosła) prezentującego folklor z pogranicza Lachów  i Pogórzan. Zafascynowana kultywowaniem tradycji podejmuje liczne współprace z etnografami i specjalista ds. gwary.  Emerytowana zasłużona wieloletnia Dyrektor Szkoły Podstawowej w Janczowej (gmina Korzenna).

2018. WOJCIECH MRÓZ

Trener, społecznik, wychowawca i pedagog. Współzałożyciel Stowarzyszenia UKS 3 Staszkówka Jelna, specjalizującego się w piłce nożnej kobiet i dziewcząt, umożliwiając szkolenia oraz udział w rozgrywkach drużynowych na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym. Prezes oraz trener kilku zespołów, w których aktualnie zarejestrowanych jest 150 zawodniczek z Sądecczyzny. Klub odnosi sukcesy na arenie wojewódzkiej i krajowej. Wielokrotnie uczestniczył w finałach Mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych. Nauczycielem wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Jelnej, gdzie jest pomysłodawcą i realizatorem wielu inicjatyw szkolnych i społecznych takich jak szkolne koło turystyczno-krajoznawcze, któremu przewodniczy.

2017. Ks. PRAŁAT JÓZEF BABICZ
Długoletni proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serce Najświętszej Maryi Panny w Marcinkowicach. Budowniczy Domu Parafialnego, w którym mieszczą się grupy apostolskie. Animator życia kulturalnego i sportowego lokalnej społeczności. Założyciel Chóru im. Ks. Jerzego Popiełuszki. Odnowiciel Kaplicy Dworskiej, pomysłodawca i organizator pierwszej drogi krzyżowej w terenie. Kultywuje tradycje pobytu na ziemi marcinkowickiej marszałka Józefa Piłsudskiego poprzez coroczne uroczystości związane z Bitwą Marcinkowicką. Pasjonat sztuki ludowej i pszczelarstwa. Obok plebanii posiada pasiekę i ogród zoologiczny. W roku 2017 otrzymał stopień podporucznika Wojska Polskiego. W roku 2019 przeszedł na zasłużoną emeryturę w dalszym ciągu posługując w Marcinkowicach.

2016. JAN RADZIK
Przewodniczący Rady Gminy Grybów, aktywny działacz SKT „Sądeczanin”, a przede wszystkim wielki patriota swojej „małej ojczyzny” Siołkowej. To dzięki staraniom Jana Radzika we wsi wybudowano kościół i poprawiono infrastrukturę drogową. Na co dzień pracownik Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Nowy Sączu, a od 1990 roku radny Gminy Grybów. Radzik przez dwie kadencje zasiadał w Zarządzie Gminy Grybów, dwie był wiceprzewodniczącym, zaś obecnie już drugą kadencję jest przewodniczącym Rady Gminy Grybów. Zasiada w zarządzie Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin”. Bierze czynny udział w organizowaniu Zjazdu Sądeczan.

2015. BENEDYKT PORĘBA
Od 1963 roku mieszka w Mystkowie w gminie Kamionka Wielka. Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Ukończył również na tej samej uczelni podyplomowe studium bankowości. Pracował w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, był dyrektorem Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu, dyrektorem ds. marketingu w Przedsiębiorstwie Ceramicznym Biegonice Składy sp. z o.o.
Radny gminy Kamionka Wielka. Mandat piastuje nieprzerwanie od trzydziestu sześciu lat. W latach 1990 - 1996 wiceprzewodniczący Rady Gminy, od 2002 do 2006 roku przewodniczący RG. Od 1967 roku aktywnie działa w Ochotniczej Straży Pożarnej w Mystkowie. Jest wiceprezesem tej jednostki.
Inicjator nadania szkole w Mystkowie imienia ks. prof. Piotra Poręby. W 1984 roku założyli z żoną Hanną Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Mali Mystkowianie”, a w 2014 roku pan Benedykt założył Zespół Regionalny „Mystkowianie”. Od dwóch lat jest jego kierownikiem. Mimo, iż liczy sobie 86 wiosen (urodzony w 1930 roku) nie zamierza rezygnować z tego, co kocha – działać dla ludzi.

2014. Ks. PRAŁAT STANISŁAW KUKLA
Emerytowany proboszcz parafii Podole Górowa, człowiek niezwykłej skromności, a jednocześnie bardzo sprawny organizator i budowniczy obiektów sakralnych oraz ich konserwator. Dokonał zewnętrznej konserwacji zabytkowej świątyni z XVI wieku w swojej parafii. Prowadzi własne gospodarstwo rolne. Swoimi płodami rolnymi dzieli się z najuboższymi mieszkańcami Podole-Górowa. Jest kapłanem od sześćdziesięciu lat. Na terenie gminy Gródek nad Dunajcem pracuje już pięćdziesiąt dwa lata. Przez trzydzieści sześć lat (1963-1999) pełnił urząd proboszcza parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Podolu-Górowej, gdzie obecnie jest rezydentem
2013. MARTA MORDARSKA
Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego a także pełnomocnik prezydenta Nowego Sącza ds. społecznych. Z jej inicjatywy powstało Forum Młodych Liderów Środowiskowych, twórczyni projektów „Małopolskie Bajki Profilaktyczne” a także „Rozwiń skrzydła po sądecku”. Była pełnomocnikiem wojewody nowosądeckiego ds. uzależnień, pracowała w Urzędzie Marszałkowskim, Regionalnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie, a także Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz na stanowisku pełnomocnika zarządu województwa małopolskiego ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom.
2012. LUCYNA ZYGMUNT
Trenerka szczypiornistek z Olimpii Beskid i dyrektor Gimnazjum nr 5 w Nowym Sączu. Jest absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. W piłkę ręczną gra od pierwszej klasy liceum i z tym sportem związane jest jej życie. Po studiach pracowała w Szkole Sportów Letnich w byłej Szkole Podstawowej nr 15 w Nowym Sączu, a w 1999 r. wygrała konkurs na dyrektora Gimnazjum nr 5 w Nowym Sączu. Za cel postawiła sobie edukację dzieci przez sport, a osiągnęła go tworząc klasy sportowe z piłki ręcznej dla dziewcząt i piłki nożnej dla chłopców. Powstał Gimnazjalny Klub Sportowy, a następnie młode szczypiornistki zaczęły osiągać pierwsze sukcesy w zawodach i piąć się w górę. 2 maja 2012 roku przeszedł do historii nowosądeckiego sportu. Zespół MKS Olimpia-Beskid-Gór-Stal awansował do Superligi. Lucyna Zygmunt to nie tylko trener i pedagog, to także społecznik, o którym najwięcej mówi się w okresie Wielkiego Postu i Wielkanocy. Od 2004 r. wspólnie z mężem przygotowuje i realizuje we współpracy z parafią Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Piątkowej Misteria Męki Pańskiej.
2011. BARBARA CETNAROWSKA
Radna Gminy Łososina Dolna, Prezes Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich, które skupia ponad 120 kobiet. Jest inicjatorką powstania „ Gminnej Izby Pamięci” z działami historii i etnografii. Inicjatorka promujących Gminę i Powiat wyjazdów na Targi Turystyczne. Czynnie zaangażowana w pracę społeczną na rzecz biednych rodzin oraz miejscowych szkół. Zebrała ponad 37 ton żywności dla ponad 120 rodzin i ponad tysiąca uczniów. Autorka książki o Gminie Łososinie Dolna „Ta Ziemia Sercu Najbliższa”.Uhonorowana nagrodami m.in. „Zasłużona dla Gminy Łososina Dolna”, „Złotym Jabłkiem”.
2010. CELESTYN ŻELISZEWSKI
Mieszkaniec Librantowej, który w maju 2010 r. dzięki bohaterskiej postawie uratował dwie osoby uwięzione w płonącym aucie podczas groźnego wypadku. Sam został poważnie poparzony, wiele miesięcy spędził w szpitalu gdzie trwało jego leczenie i rehabilitacja. Za swoją bohaterską postawę został uhonorowany medalem "Za Dzielność i Odwagę", nadanym przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
2009. RYSZARD NOWAK
Od 2006 r. prezydent Nowego Sącza, polityk Prawa i Sprawiedliwości, wcześniej był też radnym w Nowym Sączu i członkiem Zarządu Miasta. W latach 2001-2005 - poseł na Sejm RP. Żonaty (Dorota, nauczycielka wf w Gimnazjum nr 11 im Adama Mickiewicza w Nowym Sączu), dwoje dzieci: syn i córka. Niegdyś przez 15 lat śpiewał w chórze przy bazylice św. Małgorzaty, pod batutą Kazimierza Plewy. Tytuł Człowieka Roku 2009 to wyraz uznania za jego pracę, liczne przedsięwzięcia, inwestycje, modernizacje ulic i szkół, za wspieranie wielu inicjatyw społecznych.
2008. Dr ANNA SZCZEPANIK - DZIADOWICZ
Lekarz psychiatra. Od roku 2004 kieruje Środowiskowym Domem Samopomocy. Dom jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, osób po kryzysach psychicznych oraz osób z różnymi dysfunkcjami. Dzięki Jej wieloletnim staraniom dziś w bardzo dobrze wyposażonym ośrodku z pomocy specjalistów korzystają dziesiątki osób, którym ośrodek proponuje różne formy terapii zapobiegające wykluczeniu społecznemu zapewniając jednocześnie wsparcie dla członków ich rodzin. Jest też podporą Stowarzyszenia „Jesteśmy”, posiada licencję pilota samolotowego i szybowcowego.
2007. PIOTR DROŹDZIK
Autor wielu publikacji i albumów, w których pokazuje znane i mniej znane oblicze Sądecczyzny. Za pomocą fotografii promuje ją w kraju i za granicą, organizując liczne wystawy m.in. w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Preszowie i Londynie. Swoistym wyczynem było uzyskanie prawa wstępu, i to z kamera, do biblioteki skarbów piśmiennictwa w opactwie cystersów w Szczyrzycu, gdzie od siedmiu wieków wstęp miał tylko zakonny bibliotekarz. Wizyta w cysterskim opactwie zaprocentowała albumem „Cystersi ze Szczyrzyca”. Wybrany został przez górali spod Tatr jako jedyny godzien przygotować album o sławnym w świecie „stylu zakopiańskim”. Nigdy nie przestaje myśleć o nowych projektach.
2006. KRZYSZTOF MĄCZKA
Właściciel firmy budowlanej znany z działalności samorządowej i społecznikowskiej. Przewodniczący Rady Parafialnej w Nawojowej, przewodzi też liczącej kilka tysięcy osób Grupie Modlitewnej Św. Ojca Pio przy bazylice Św. Małgorzaty w Nowym Sączu. Organizuje festynu z Ojcem Pio, by gromadzić środki na stypendia dla zdolnej młodzieży rodzin niezamożnych. Wspiera akcję radia RDN „podziel się chlebem”.
2005. Gen. ZYGMUNT STANISZEWSKI
Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, odpowiedzialny za ochronę całej granicy Polski ze Słowacją. W 2005 r. mianowany generałem dywizji. Wybitny profesjonalista z ogromnym dorobkiem zawodowym. Cieszy się szacunkiem przełożonych i autorytetem wśród podwładnych. W karierze zawodowej cieszy się uzdolnieniami i umiejętnością kierowania wielkimi zasobami ludzkimi. Ma na swoim koncie wiele zasług dla Straży Granicznej. Żywo uczestniczy w życiu społecznym miasta i regionu, a podległa mu orkiestra jest prawdziwym ambasadorem Sądecczyzny.
2004. Ks. JANUSZ SZCZYPKA
Proboszcz i kustosz Sanktuarium M.B. Różańcowej w Przydonicy /od września 1994 r./ Od momentu objęcia parafii całym sercem poświęca się szerzeniu kultu Matki Bożej jednocząc wiernych również z innych parafii. Dał się poznać jako dobry organizator m. in. spotkań dla nauczycieli z okazji odpustu św. Jana Kantego, Dróżek Różańcowych w każdą pierwszą sobotę miesiąca oraz pielgrzymki dla sołtysów. Włącza się również w życie społeczne i gospodarcze wsi Przydonica i gmi
2003. RYSZARD FLOREK
Założyciel i Prezes firmy FAKRO - producenta okien dachowych. Znakomity ambasador Nowego Sącza i Ziemi Sądeckiej w kraju i na świecie. Rozwijając produkcję w swojej firmie stworzył nowe miejsca pracy. Obecnie zatrudnia około 1700 osób. Sponsor wielu regionalnych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, społecznym i charytatywnym.
2001. WIESŁAW CZOP
asłużony działacz na rzecz środowiska lokalnego, kultury fizycznej i sportu; główny organizator rozgrywek piłkarskich o Puchar Wójta Gminy Podegrodzie; sponsor wielu imprez kulturalno - oświatowych: Małopolski Przegląd Dziecięcych Grup Kolędniczych " Pastuszkowe Kolędowanie", Konkurs Muzyk, itp. Współfinansował wiele inwestycji np.: budowę szkół w Podegrodziu, Brzeznej.
2000. Ks. MIECZYSŁAW CZEKAJ
Proboszcz parafii w Boguszy, wsławiony ratowaniem sztuki sakralnej a szczególnie sztuki cerkiewnej. W krótkim czasie dał się poznać jako wspaniały człowiek, niestrudzony społecznik i organizator. W równie krótkim czasie zyskał ogromny autorytet i szacunek lokalnej społeczności, czego dowodem są oddawane na niego głosy nie tylko mieszkańców swojej parafii, ale również okolicznych wsi.
1999. Ks. PRAŁAT STANISŁAW LISOWSKI
Proboszcz Parafii w Nowym Sączu. Przyczynił się do nadania kościołowi św. Małgorzaty rangi bazyliki mniejszej, zrealizował szereg remontów obiektów sakralnych, autor książki o religijności Sądeczan w dobie przełomu.

1998. BARBARA SZAROTA
Pomaga dzieciom wiejskim i ich rodzinom, osobom samotnym. Od 27 lat związana z Gminą Gródek nad Dunajcem, szczególnie z wsią Przydonica, gdzie w wiejskiej szkole uczy dzieci specjalnej troski. Wieloletnia przewodnicząca miejscowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci; odznaczona - Złotą Odznaką "Przyjaciel Dziecka" oraz Medalem Jordana. Sprawdzony organizator letniego i zimowego wypoczynku. Do szkoły w Przydonicy przyjeżdżają dzieci z całej małopolski.