Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 17 stycznia. Imieniny: Antoniego, Henryki, Mariana

Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Sądeckiej

Założone w 2005 roku Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Sądeckiej, skupia ok. 206 członków z powiatu nowosądeckiego. Zabiega o należne miejsce sołtysa w hierarchii ustroju samorządowego.
Statutowym celem Stowarzyszenia jest reprezentacja najniższego szczebla samorządu lokalnego, jakim jest sołectwo, wobec administracji państwowej i samorządowej. Stowarzyszenie zabiega o podniesienie rangi sołectwa m.in. poprzez wydzielenie z budżetów gmin osobnych środków dla poszczególnych wsi oraz ustawową rekompensatę za pracę "w świątki i piątki" pierwszej osoby we wsi. Stowarzyszenie organizuje szkolenia dla swoich członków m.in. w zakresie pozyskiwania środków unijnych, gdyż to własnie sołtysi wskazują potrzeby inwestycyjne swoich wiosek i mobilizują mieszkańców do działania. Sołtysi sądeccy są bardzo pobożni. Każdego roku - w maju, peregrynują do Lichenia w ramach Ogólnopolskiej Pielgrzymki Sołtysów Środowisk Wiejskich. Odwiedzają też lokalne sanktuaria.
Co roku organizowany jest konkurs na najlepszego sołtysa Sądecczyzny z cennymi nagrodami.
Na koleżeńskich spotkaniach przy ognisku sołtysi wymieniają się informacjami i doświadczeniami.
Od 2010 roku prezesem Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Sądeckiej jest Piotr Gniadecki – były sołtys Posadowej Mogilskiej, który objął tę funkcję poz marłym Józefie Szudym.W zarządzie Stowarzyszenia zasiadają ponadto: Marian Ogórek – skarbnik, Stanisława Rams – członek, Stanisław Kantor – członek, Zofia Bołoz – sekretarz.


Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Sądeckiej korzysta ze wsparcia organizacyjnego Fundacji Sądeckiej.

Kontakt:
Fundacja Sądecka
Niskowa 161, 33-395 Chełmiec

biuro:
ul. Barbackiego 57, 33-300 Nowy Sącz
tel. (18) 475 16 20
fax (18) 475 16 50
e-mail: sekretariat@sadeczanin.info

Koordynator:
Przemysław Bawołek
p.bawolek@sadeczanin.info
tel. (18) 475 16 30

Grzegorz Wasiluk
g.wasiluk@sadeczanin.info
tel. (18) 475 16 48