Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 31 października. Imieniny: Urbana, Saturnina
14/04/2016 - 19:45

Grybów: Wystawa zdjęć o bł. ks. Jerzym Popiełuszce

Do 17 kwietnia w Miejskim Domu Kultury przy ul. Kościuszki w Grybowie, można podziwiać otwartą w miniona niedzielę wystawę archiwalnych zdjęć bł. ks. Jerzego Popiełuszki i „fenomenu” Mszy św. za Ojczyznę odprawianych przez kapelana Solidarności w kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu.

Ekspozycja została przygotowana przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”, i jest systematyczne prezentowana przez oddziały związku w różnych miastach Polski. Kolekcja fotografii pochodzi z pięciu różnych źródeł: z zasobu Archiwum Historycznego NSZZ „Solidarność”, prywatnej kolekcji fotografii ks. prałata Henryka Jankowskiego, kolekcji zdjęć wspomnianej Komisji Krajowej „Solidarności”, agencji FORUM oraz z prywatnych zbiorów. Wszystkie prezentowane fotografie zostały opatrzone odpowiednimi cytatami z homilii bł. ks. Jerzego Popiełuszki, iż dobitnie ukazują życie, posługę i działalność „niezłomnego kapłana”, ale przede wszystkim aktualność Jego przepowiadania, głoszonego w początkach lat 80-tych minionego wieku.

Inicjatorem wystawy było Stowarzyszenie Rodzin Katolickich działające przy grybowskiej parafii, które, w porozumieniu z sądeckim Oddziałem NSZZ „Solidarność”, postanowiło w ten sposób przybliżyć mieszkańcom miasta nad rzeką Białą postać „żoliborskiego kaznodziei”.

W wywiadzie dla portalu Grybow24.pl radny, a zarazem członek NSZZ „Solidarność” Jarosław Gliński powiedział: We współpracy z panem burmistrzem  postanowiliśmy sprowadzić tę wystawę do Grybowa. (…) Jej celem jest to, aby dotarła do jak największej liczby ludzi – do młodzieży, dzieci i tych, którzy nie mogą pojechać do Warszawy lub innego większego ośrodka kulturalnego. Jest to niesamowita historia życia księdza Jerzego, niesamowita martyrologia, gdyż ksiądz Jerzy, jak wszyscy wiemy, kapłan ludzi pracy, został bestialsko zamordowany 32 lata temu.

Ekspozycja została uroczyście otwarta w niedzielę – 10  kwietnia przez: burmistrza Pawła Fydę, Krzysztof Kotowicza, kierownika sądeckiego Oddziału NSZZ „Solidarność”, oraz ks. prałata Ryszarda Stasika, opiekuna grybowskiego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Wydarzenie to zgromadziło niemałą grupę mieszkańców Grybowa i gości. Jak przyznał Krzysztof Kotowicz w wypowiedzi dla wspomnianego portalu regionalnego: Wystawa wędruje po Polsce, żeby przybliżyć postać ks. Jerzego Popiełuszki i oddać należny hołd temu kapłanowi i męczennikowi. My również, jako oddział Solidarności tu, na ziemi gorlickiej i sądeckiej, wykazaliśmy taką inicjatywę, żeby ta wystawa znalazła się także tutaj, aby przybliżyć nauczanie, zdjęcia i całą postać bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Budującym jest fakt, iż wystawę w dniu otwarcia i podczas tygodniowej prezentacji przyszli zobaczyć nie tylko starsi, dobrze pamiętający czasy stanu wojennego, płomiennych kazań ks. Popiełuszki i oddziaływania Jego osoby na cały kraj, ale przede wszystkim młodzież gimnazjalna i licealna. Młodzi często przybywali z rodzicami, co daje świadectwo żywego, wydaje się, że w ostatnim czasie mocniejszego zainteresowania historią naszej Polski i dziejowymi bohaterami. Dobrze się stało, że postać ks. Jerzego została przypomniana w roku 1050-lecie chrztu Polski, bo właśnie ten kapłan wpisuje się – jako symbol – swoją heroiczną postawą i słowami, w dzieje kraju, którego wartości Bóg, Honor, Ojczyzna były i są drogą do samostanowienia, godności i wewnętrznej wolności osoby ludzkiej. Prezentowane fragmenty kazań ks. Jerzego stanowiły znakomitą okazję do chwilowego zatrzymania się „pędzącego w codzienności” człowieka i poddaniu się refleksji nad swoją tożsamością jako – Polaka, miłującego Boga i Ojczyznę.

**

Na koniec, krótka biografia „męczennika komunizmu”.

Bł. ks. Jerzy Popiełuszko  urodził się 14 września 1947 roku w Okopach niedaleko Suchowoli, jest to teren dzisiejszej diecezji białostockiej. Od dzieciństwa odznaczał się wielką pobożnością i gorliwością w miłości do Boga, bliźniego i Ojczyzny. Po ukończeniu szkoły średniej w Suchowoli w 1965 roku wstąpił do warszawskiego Seminarium Duchownego. Podczas formacji ku kapłaństwu został na okres dwóch lat powołany do obowiązkowej wówczas służby wojskowej. Odbył ją w Bartoszycach, gdzie pomimo szykan i szyderstw ze strony wojskowych odważnie odznaczał się przywiązaniem do Boga i Kościoła. Święcenia kapłańskie przyjął w 1972. Od roku 1979 był rezydentem przy parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie na Żoliborzu. Po wprowadzeniu stanu wojennego (1981-1983) zaczął odprawiać Msze za Ojczyznę, które gromadziły tłumy wiernych. W spokojnych i rzeczowych kazaniach bronił godności człowieka i narodu, a przede wszystkim wzywał do dawania chrześcijańskiego świadectwa w trudnej i bolesnej rzeczywistości. Organizował pomoc dla rodzin internowanych robotników, których otaczał duszpasterską opieką. Po wielu szykanach i prześladowaniach został 19 października 1984 r. uprowadzony i zamordowany przez przedstawicieli Urzędu Bezpieczeństwa. Beatyfikowany 6 czerwca 2010 r. Proces kanonizacyjny rozpoczął się 20 września 2014 r. w diecezji Crételi we Francji.   

Grzegorz Kamil Szczecina

Wykorzystane informacje i zdjęcia pochodzą z artykułu Damiana Śliwy na portalu i za pozwoleniem Grybow24.plDziękujemy za przesłanie błędu