Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 16 stycznia. Imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza
12/04/2016 - 09:45

Nowy prepozyt Kapituły Kolegiackiej w Bochni

Ks. dr hab. Janusz Królikowski, prof. UPJPII i dziekan Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie został prepozytem Kapituły Kolegiackiej w Bochni. Nominację wręczył kapłanowi biskup tarnowski Andrzej Jeż.

ks. Jan KrólikowskiNa stanowisku prepozyta był wakat po nominacji ks. Leszka Leszkiewicza na biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej. To najwyższe stanowisko w Kapitule Kolegiackiej pw. Matki Bożej Rożańcowej w Bochni. Ks. Królikowski zasiada w niej od 2010 roku. Był zastępcą prepozyta.

W diecezji tarnowskiej mamy obecnie cztery kapituły: Kapituła Katedralna w Tarnowie, Kapituła Kolegiacka w Nowym Sączu, Kapituła Kolegiacka pw. Matki Bożej Różańcowej w Bochni i Kapituła Kolegiacka w Wojniczu. Każda z tych kapituł składa się z kanoników gremialnych i kanoników honorowych.

Jak mówi Kodeks Prawa Kanonicznego: „Kapituła kanoników, katedralna lub kolegiacka, jest kolegium kapłanów, którego zadaniem jest sprawowanie bardziej uroczystych czynności liturgicznych w kościele katedralnym lub kolegiackim. Kapituła katedralna wypełnia ponadto zadania zlecone jej przez prawo lub przez biskupa diecezjalnego” (KPK, kan. 503)

***

Ks. Królikowski maturę zdał w 1982 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Mielcu. Teologię studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie (1982-1888), gdzie uzyskał magisterium z teologii. W 1988 r. przyjął święcenia kapłańskie, a następnie w latach 1988-1991 pracował w duszpasterstwie w parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gorlicach (Glinik Mariampolski). W latach 1991-1995 studiował teologię w Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie, gdzie uzyskał doktorat pod kierunkiem prof. Josè M. Yanguasa. W latach 1995-1996 studiował w Papieskim Instytucie Wschodnim w Rzymie, uzyskując licencjat z kościelnych nauk wschodnich. W latach 1993-1995 studiował w Instytucie Św. Tomasza przy Uniwersytecie Angelicum w Rzymie, uzyskując specjalizację z Św. Tomasza z Akwinu. W 2003 r. habilitował się w zakresie teologii dogmatycznej na Papieskiej Akademii Teologicznej w Tarnowie. Od 1996 r. wykłada teologię w Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża, a od 1997 r. w Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie, Członek Polskiego Towarzystwa Mariologicznego – członek zarządu od 2005 r., Towarzystwa Teologów Dogmatyków; przewodniczący Polskiego Towarzystwa Teologicznego Oddział w Tarnowie. Współzałożyciel i redaktor naczelny „Studiów Regionalnych” (2007), sekretarz redakcji „Tarnowskich Studiów Teologicznych” (1997).

(P)

źródło:www.diecezja.tarnow.plDziękujemy za przesłanie błędu