Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 26 września. Imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji
05/08/2020 - 16:15

Sprawdź się

Tematyka tej książki dotyczy świata oraz sposobu, w jaki należy go postrzegać. Dlaczego więc zacząłem od cyrku? I dlaczego kończę wykłady, popisując się w błyszczącym topie? Wkrótce wszystko wyjaśnię. Najpierw chciałbym jednak, abyś sprawdził swoją wiedzę o świecie. Weź, proszę, ołówek i odpowiedz na trzynaście pytań znajdujących się poniżej. [wstęp, H. Rosling]

[...]

1. Ile dziewcząt kończy szkołę podstawową w krajach
o niskich dochodach?
 A 20%,
 B 40%,
 C 60%.

2. Gdzie mieszka większość ludzi na Ziemi?
 A w krajach o niskich dochodach,
 B w krajach o średnich dochodach,
 C w krajach o wysokich dochodach.

3. W ciągu ostatnich 20 lat liczba ludzi żyjących w skrajnym
ubóstwie…?
 A uległa niemal podwojeniu,
 B pozostała na tym samym poziomie,
 C zmniejszyła się prawie o połowę.

4. Jaka jest obecnie średnia długość życia?
 A 50 lat,
 B 60 lat,
 C 70 lat.

5. Na świecie żyje około 2 miliardów dzieci w wieku
0-15 lat. Ile dzieci będzie w 2100 roku według szacunków
Organizacji Narodów Zjednoczonych?
 A 4 miliardy,
 B 3 miliardy,
 C 2 miliardy.

6. ONZ przewiduje, że do roku 2100 populacja na świecie
zwiększy się o kolejne 4 miliardy ludzi. Z jakiego powodu?
 A wzrośnie liczba dzieci poniżej 15 roku życia,
 B wzrośnie liczba osób dorosłych w wieku 15-74 lat,
 C wzrośnie liczba osób w podeszłym wieku powyżej
74 roku życia.

7. Jak zmieniła się liczba zgonów spowodowanych klęskami
żywiołowymi?
 A zwiększyła się ponaddwukrotnie,
 B pozostała bez zmian,
 C zmniejszyła się o ponad połowę.

8. Obecnie na świecie żyje około 7 miliardów ludzi. Która
z map najtrafniej ukazuje rozmieszczenie populacji? (Każda
z postaci odpowiada jednemu miliardowi ludzi).

9. Jaki procent rocznych dzieci na świecie poddano
szczepieniom?
 A 20%,
 B 50%,
 C 80%.

10. Biorąc pod uwagę światową średnią, edukacja
przeciętnego trzydziestoletniego mężczyzny trwa 10 lat. Ile lat
trwa edukacja kobiety w tym samym wieku?
 A 9 lat,
 B 6 lat,
 C 3 lata.

11. W roku 1996 tygrysy, pandy wielkie oraz czarne
nosorożce znajdowały się na liście zwierząt zagrożonych.
Które spośród tych gatunków obecnie sklasyfikowano jako
bardziej zagrożone wyginięciem?
 A wszystkie trzy,
 B jeden,
 C żaden.

12. Jaki procent ludzi na świecie ma w jakimś stopniu
dostęp do elektryczności?
 A 20%,
 B 50%,
 C 80%.

13. Klimatolodzy uważają, że przez następnych 100 lat
średnia temperatura na Ziemi:
 A wzrośnie,
 B pozostanie bez zmian,
 C spadnie.

Za każdą poprawną odpowiedź otrzymujesz 1 punkt. Zapisz swój wynik
na kartce papieru.

*odpowiedzi zostaną podane jutro przy publikacji kolejnego fragmentu książki

Hans Rosling, "Factfulness", przekład Monika Popławska, Media Rodzina, 2018

dziękujemy wydawnictwu Media Rodzina za udostępnienie wybranych fragmentówDziękujemy za przesłanie błędu

Miesięcznik Sądeczanin - wydanie wrześniowe