Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 16 czerwca. Imieniny: Aliny, Anety, Benona
20/02/2023 - 06:55

Łącko: historia. Grzegorz Olszewski zawsze chciał o niej pisać i ją odkrywać

Grzegorz Olszewski, należy do grona sądeckich historyków młodego pokolenia, którzy mogą pochwalić się już sporym dorobkiem naukowym. Historia to jego życiowa pasja, która pochłania go, ale nie bez reszty. Udaje mu się wygospodarować jeszcze czas na inne zainteresowania.

Grzegorz Olszewski jest pasjonatem Sądecczyzny, autorem i współautorem cennych książek historycznych.

To absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest to kolejna osoba, zgłoszona przez Sądecką Agencję Rozwoju Regionalnego w Nowym Sączu do XI konkursu o Nagrodę im. ks. prof. Bolesława Kumora w kategorii „Sądecki Autor” 2022.

- Grzegorz Olszewski, urodzony w 1983 roku, nowosądecki historyk, autor licznych opracowań historycznych, artykułów oraz kilku książek m.in. „Więźniowie KL Auschwitz z powiatu nowosądeckiego”, Ziemia sądecka – monografia historyczna administracji lokalnej” – czytamy w uzasadnieniu zgłoszenia do XI konkursu o Nagrodę im. ks. prof. Bolesława Kumora. – Autor licznych prelekcji, wykładów w placówkach publicznych i oświatowych. Od kilku lat związany z badaniami, prowadzonymi przez Sądecką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Prowadzi także badania naukowe m.in. w temacie historii zamku królewskiego w Nowym Sączu.

Warto nadmienić, że on sam był już zgłaszany w minionych latach do konkursu o Nagrodę im. ks. prof. Bolesława Kumora w kategorii „Sądecki Autor”, jak i zgłaszane były publikacje jego autorstwa – w kategorii „Sądecki Autor”.

Jest członkiem redakcji "Rocznika Sądeckiego" oraz Rady Programowej tegoż czasopisma. Publikował wielokrotnie na łamach tego periodyku artykuły w wielu przypadkach przełomowe i nowatorskie.

Grzegorz Olszewski jest skarbnikiem w Zarządzie Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Nowym Sączu oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Heraldycznego w Krakowie. Jest radnym gminy Łącko. W swoim życiorysie może też zaznaczyć, że był (już nie jest) sołtysem wsi Jazowsko.

Badacz historii jest laureatem Nagrody „Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego za przełomowe i pionierskie, obszerne prace naukowe: „Więźniowie KL Auschwitz z powiatu nowosądeckiego” (2013 r.), „Ziemia Sądecka. Monografia historyczna administracji lokalnej” (2015 r.). W IX edycji tego samego plebiscytu został również wyróżniony jako redaktor pracy „Nowy Sącz i Sądecczyzna w czasie I wojny światowej” (2016 r.).

Do jego licznych publikacji należy zaliczyć – oprócz wymienionych wyżej nagradzanych wydawnictw – następujące prace: „Jazowsko. Dzieje wsi” (wydanie książkowe), „Z historią przez lata. Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Sączu 1955 – 2015” (zespół autorski), „Bierna obrona ludności cywilnej Nowego Sącza. Zarys dziejów” (zespół redakcyjny).

Kolejną pracą Grzegorza Olszewskiego jest wydawnictwo „Geneza i plany zamku sądeckiego” (współautor), w której przybliżył nieznane dotąd okoliczności związane z najważniejszym sądeckim zabytkiem. Do tego dorobku trzeba też dodać publikację: pt. „Jazowsko, Pustków i inne pamiętniki Franciszka Wyszkowskiego”.

Dalszą część artykułu czytaj na następnej stronie - TUTAJ

Dziękujemy za przesłanie błędu