Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 21 stycznia. Imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory
11/11/2020 - 08:35

11 listopada 1918 roku: ojcowie naszej Niepodległości

11 listopada 1918 r. to szczególna data w dziejach naszej Ojczyzny, po 123 latach zaborów Polska powróciła na mapę Europy, odzyskując tym samym upragnioną niepodległość. Święto niepodległości Polski, to doskonała okazja by spojrzeć wstecz.


Dzisiejsze święto to okazja by cofnąć się w czasie do 1918 r. kiedy to 10 listopada, do Warszawy, zwolniony z magdeburskiej twierdzy, przybył Józef Piłsudski. Powrót komendanta I Brygady Legionów do kraju, zbiegł się z zawieszeniem broni między Niemcami a ententą (Wielka Brytania, Francja, Rosja) 11 listopada, które zakończyło I wojnę światową i było początkiem naszej niepodległości. Jednakże należy pamiętać, iż po proklamacji niepodległości państwa Polskiego w 1918 r., rozpoczęła się kilkuletnia walka o ostateczne zjednoczenie wszystkich ziem polskich i o granice odrodzonej Ojczyzny. Tutaj m.in. niezwykle istotna była wojna polsko-bolszewicka i bitwa warszawska, której stulecie w bieżącym roku świętujemy.

W kwestii militarnej oraz politycznej, podstawową rolę w odzyskaniu przez Ojczyznę niepodległości odegrała I wojna światowa. Trzeba podkreślić, że w budowie nowego państwa nieocenione było działanie osób, które często nazywamy Ojcami Niepodległości. Choć szli oni różnymi ścieżkami ku Niepodległej, to cel mieli wspólny – odrodzenie państwa Polskiego, odrodzenie Narodu. Łączył ich również wspólny motyw – miłości do Ojczyzny, która był natchnieniem ich działalności oraz niezwykłej odwagi. Dlatego też w tak ważny dla naszej państwowości, a także narodowej tożsamości dzień, przypomnijmy sobie sylwetki wielkich Polaków, przewodników w drodze do wolności Polski, architektów niepodległości, których łączył wspólny cel: Polska. Polska – tęsknota i nadzieja pokoleń rodaków pod zaborami.

Józef Piłsudski

Józef Piłsudski (1867-1935)
Marszałek Józef Piłsudski – narodowy bohater, pierwszy z Ojców Niepodległości, którego postać należy przypomnieć. Jest on uznawany za najważniejszego polityka, który doprowadził do odzyskania przez Polskę wolności. Urodził się w 1867 r. na Wileńszczyźnie. W młodości angażował się w antyrosyjskie działania niepodległościowe, za co został zesłany na Syberię. Po powrocie ze zsyłki działał w Polskiej Partii Socjalistycznej, w której redagował m.in. pismo „Robotnik”. Był zwolennikiem socjalizmu niepodległościowego. Zaangażował się więc w prace powstałej Organizacji Bojowej PPSu. Piłsudski od 1908 r. swe prace kontynuował w Galicji.

Od roku 1910 Józef Piłsudski rozwijał działalność Związków Strzeleckich w Galicji, które miałby być w przyszłości zalążkiem polskich sił zbrojnych. Przyszły Marszałek to Rosję uznawał za głównego wroga polskiej niepodległości, a pierwszym krokiem w walce o nią miało być według niego antyrosyjskie powstanie. Dlatego w czasie I wojny światowej stanął na czele I Brygady Legionów Polskich, walczącej u boku Austro-Węgier i Niemiec. W 1914 r. z inicjatywy Piłsudskiego powstała tajna Polska Organizacja Wojskowa, której celem było zbrojne zdobycie niepodległości. Gdy w Rosji wybuchła rewolucja, Piłsudski nie widząc korzyści dla sprawy polskiej w dalszej współpracy z Berlinem i Wiedniem, doprowadził do tzw. kryzysu przysięgowego w Legionach, w wyniku czego został aresztowany i osadzony w twierdzy w Magdeburgu. 10 listopada 1918 r. przybył do Warszawy, po tym jak został zwolniony z więzienia w Magdeburgu. 14 listopada przejął pełnię władzę od Rady Regencyjnej, a następnie został mianowany Naczelnikiem Państwa Polskiego – funkcję tę sprawował do grudnia 1922 r.

Należy podkreślić zasługi Marszałka Józefa Piłsudskiego nie tylko w samym dziele odzyskania niepodległości, ale również w kwestii dalszego kształtowania życia społeczno-politycznego w Polce. Piłsudski stał na czele polskiej armii, dowodząc nią m.in. podczas wojny polsko-bolszewickiej, w której odniósł zwycięstwo w bitwie warszawskiej. W procesie odradzania Rzeczypospolitej kierował się tzw. ideą jagiellońską – widział nowe państwo jako rodzaj wielonarodowej federacji, na wzór dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Marszałek Józef Piłsudski od 1923 r., rezygnując z udziału w życiu politycznym, oddawał się w głównej mierze pracy pisarskiej i odczytom, budując równocześnie i rozszerzając zaplecze swych zwolenników. W maju 1926 r. przeprowadził zbrojny zamach stanu przejmując władzę w Polsce. Zmarł 12 maja 1935 r.Dziękujemy za przesłanie błędu