Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 6 lipca. Imieniny: Dominiki, Jaropełka, Łucji
17/10/2019 - 23:10

Bł. ks. Jerzy Popiełuszko - wciąż wiele pytań w 35. rocznicę męczeństwa

„Ja się poświęciłem i ja się nie cofnę” – te słowa bł. ks. Jerzy Popiełuszko wypowiedział w Krynicy-Zdroju do kilku duchownych, na trzy miesiące przed swoją śmiercią. Wyjątkowo zapamiętał je o. dr Gabriel Bartoszewski OFMCap, który spędzał urlop w tym górskim mieście. W uzdrowisku parę dni wypoczywał również błogosławiony.

pomnik bł. Jerzego Popiełuszko
Bł. ks. Jerzy Popiełuszko pokazał świadectwem swojego życia, że autentycznie przeżywana wiara rodzi postawę zatroskania o dobro innych ludzi, pozwala przezwyciężyć obojętność na kłamstwo, biedę, krzywdę, niesprawiedliwość. W ten sposób stał się swego rodzaju patronem sprawiedliwości w naszym kraju. Postawa księdza Jerzego uwrażliwia na współczesne formy wyzysku i złego traktowania ludzi słabych, biednych i bezrobotnych. Warszawski męczennik jawi się dziś jako osoba, która zawsze potrafi dopominać się o sprawy Boże i o poszanowanie godności człowieka. Pozostaje przykładem dla całego społeczeństwa jak odwoływać się do Bożej Opatrzności i jak pozostać oddanym głoszonym zasadom do końca.

Św. Jan Paweł II będąc w 1987 r. na tarnowskich błoniach wołał: „Czyż święci są po to, ażeby zawstydzać? Tak. Mogą być i po to. Czasem konieczny jest taki zbawczy wstyd, ażeby zobaczyć człowieka w całej prawdzie. Potrzebny jest, ażeby odkryć lub odkryć na nowo właściwą hierarchię wartości. Potrzebny jest nam wszystkim, starym i młodym”. Świadectwo ks. Jerzego jest dziś aktualne a jego orędownictwo jako błogosławionego, a wkrótce miejmy nadzieję oficjalnie ogłoszonego świętym, jest nieustannie potrzebne.

Święci stają się drogowskazami jak żyć dobrze i pokazują, jak iść odważnie i jakimi drogami ku zbawieniu duszy. Bo świętość rodzi się w codzienności i nie jest oderwana od zwyczajnego życia. Polega również na solidnym wypełnianiu swoich obowiązków. Na tym, by traktować je jako misję, realizowanie talentów. Dziś także potrzeba stanowczo stawać w obronie prawdy, godności człowieka oraz ewangelicznych wartości. Trzeba jednoczyć ludzi wokół spraw najważniejszych dla Ojczyzny.

Trzeba uwalniać się od nienawiści i budowania murów, które dzielą, a zło dobrem zwyciężać. Żoliborski kaznodzieja zawstydza swoim heroizmem i wskazuje drogę prawdziwej miłości chrześcijańskiej, na której autentycznie przeżywana wiara rodzi postawę prawdziwego świadka Jezusa we współczesnym świecie.

GRZEGORZ K. SZCZECINA (Zdjęcia ze zbiorów Ośrodka Dokumentacji Życia i Kultu Ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie)

35. rocznica męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki. "Ja się poświęciłem i ja się nie cofnę..."
Ja się poświęciłem i ja się nie cofnę... - mówił. Mija 35. rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Fot: zbiory Ośrodka Dokumentacji Życia i Kultu Ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie.


Dziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)