Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Piątek, 14 czerwca. Imieniny: Bazylego, Elizy, Justyny
12/09/2022 - 20:00

CKE: egzaminy zawodowe w sesji zimowej i letniej 2023. Co należy o nich wiedzieć?

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła daty i informacje dotyczące egzaminów zawodowych 2023. Co należy wiedzieć?

Egzamin zawodowy przeprowadzony zostanie w trzech formułach, Formuła 2012, 2017 i 2019. Odbędzie się dwukrotnie, w sesji zimowej w styczniu i letniej, w czerwcu 2023. 

Terminy: sesja zimowa, część praktyczna 9-21 stycznia, część pisemna 10 stycznia 2023. Sesja letnia, część praktyczna 1-18 czerwca, część pisemna, 2 czerwca 2023.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z części pisemnej i części praktycznej.‎

Jak wygląda część pisemna i praktyczna?

  • Część pisemna trwa 60 minut i ma formę testu, który składa się z 40 ‎‎zadań zamkniętych oraz czterech odpowiedzi, do wyboru. Tylko jedna ‎spośród nich ‎jest prawidłowa! 

Część pisemna może być zdawana z wykorzystaniem wydrukowanych papierowych arkuszy ‎egzaminacyjnych.

  • Część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest ‎‎przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym. Czas trwania części praktycznej zależy od zawodowej ‎kwalifikacji.

Na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego, zawartego w arkuszu ‎egzaminacyjnym ‎oraz z wyposażeniem stanowiska zdający ma 10 minut. Czasu tego nie wlicza ‎się do czasu trwania części praktycznej!

Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin?

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, należy uzyskać:‎

  • ‎z części pisemnej, co najmniej 50 proc. punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów),‎
  • z części praktycznej, co najmniej 75 proc. punktów możliwych do uzyskania. ‎

Wynik egzaminu potwierdzającego  kwalifikacje w zawodzie ustala i przekazuje komisja okręgowa.(MK). fot. arch. Sadeczanin.infoDziękujemy za przesłanie błędu