Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 30 maja. Imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
02/07/2018 - 19:00

Dobra książka. Sądeczanin poleca. K Knotz. "Obudzić sakrament małżeństwa" (1)

Potrzeba uświadamiania, czym jest sakrament małżeństwa i jak ważną rolę pełni w budowaniu więzi rodzinnych, stanowi niewątpliwie wymóg czasów współczesnych. Autor książki odkrywa tajemnicę tego sakramentu tak ważnego z punktu widzenia budowania właściwych relacji małżeńskich w komunii z Bogiem…

Dyskusja na temat małżeństwa, jaka rozpoczęła się wraz z ogłoszeniem przez papieża Franciszka adhortacji Amoris laetitia, mobilizuje do poszukiwania nowego spojrzenia na sakrament małżeństwa. Wśród wielu pytań, jakie zadajemy sobie w Kościele, pojawia się i to: Dlaczego tyle małżeństw,  które zawarły sakrament małżeństwa, nie rozpoznaje Chrystusa w swojej wspólnocie małżeńskiej, nie spotyka się z Nim, dzięki sakramentowi małżeństwa? W tej sytuacji głównym zadaniem apostolstwa skierowanego do małżeństw jest ukazanie małżonkom wyjątkowej relacji, jaka ich łączy z Chrystusem, możliwej dopiero wraz z odkryciem łaski sakramentu małżeństwa, która prowadzi do pojawienia się duchowości małżeńskiej. W książce pokazuję trzy poziomy przeżywania małżeństwa: Pierwszy – gdy małżonkowie nie widzą związku ich małżeństwa z Chrystusem i Kościołem. Drugi – gdy Boga odkrywa się w małżeństwie, ale tylko na mocy sakramentu chrztu. Trzeci – gdy małżeństwo zyskuje świadomość bycia wspólnotą, do której nieustannie przychodzi Chrystus mocą sakramentu małżeństwa. […]. W ten sposób pokazuję, że małżeństwo jest odrębnym powołaniem, podobnie jest nim kapłaństwo. Nie jest to tylko powołanie do bycia chrześcijaninem,  które  rozwija się na mocy chrztu, ale osobne powołanie zrodzone wewnątrz wspólnoty Kościoła. Małżonkowie tak samo jak kapłani potrzebują miejsca w Kościele, gdzie nauczą się korzystać z darów Bożych, tak aby sakrament małżeństwa przynosił owoce w ich życiu. Wychowanie do życia sakramentem małżeństwa wymaga oparcia formacji na słowie Bożym, a więc na Bożym Objawieniu. Sakrament to spotkanie z Chrystusem. Dlatego bez teologii, bez duchowości nie można obudzić łaski sakramentu małżeństwa. […]. Zamysłem Boga wobec człowieka jest trwałe, nierozerwalne małżeństwo, kochające się miłością gotową do wzajemnego przyjęcia się, zaufania sobie i obdarowania się. Małżeństwo wierne sobie i wyłączne, gotowe urodzić dzieci.  Zamysł ów można intuicyjnie rozpoznać, nawet gdy nie zna się Kościoła i nie nawiązało się więzi z Jezusem Chrystusem. A nawet gdy nie wierzy się w Boga. Rozpoznając Boży plan, a więc żyjąc zgodnie z naturą ludzką stworzoną przez Boga, małżeństwo okazuje posłuszeństwo Bogu. […].

Cytaty pochodzą z książki: Ksawery Knotz OFMCap, Obudzić sakrament małżeństwa, Edycja św. Pawła, Częstochowa 2018.Dziękujemy za przesłanie błędu