Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 25 stycznia. Imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany
10/01/2021 - 23:00

Egzaminy zawodowe w reżimie sanitarnym, ale w zaplanowanym terminie

W poniedziałek, 11 stycznia w zasadniczych szkołach zawodowych, technikach oraz szkołach policealnych, na terenie całego kraju, a więc także powiatów: nowosądeckiego, gorlickiego i limanowskiego, rozpoczynają się egzaminy zawodowe, które potrwają do lutego. Egzaminy będą przeprowadzone we wcześniej wyznaczonym z terminie, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie internetowej informuje, że egzaminy zawodowe odbędą się zgodnie z sierpniowym harmonogramem. Rozpoczynają się w poniedziałek, 11stycznia i potrwają do lutego.

Stwierdzono, że przepisy rozporządzenia Rady Ministrów o ograniczeniach, nakazach, zakazach z 21 grudnia 2020 roku, umożliwiają przeprowadzenie egzaminów zawodowych z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje jest zewnętrznym egzaminem, przeprowadzanym od 2004 roku przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, pod nadzorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, wśród absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników oraz szkół policealnych.

Egzamin zawodowy składa się z etapu pisemnego oraz praktycznego. Ma formę testu i dwie części, podczas których zdający rozwiązuje: zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie.

Etap praktyczny przeprowadzany w ośrodku egzaminacyjnym polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w zawodzie.

Terminy egzaminów zawodowych w styczniu 2021:

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w Formule 2012, od 11 stycznia do 19 lutego 2021 r. (szczegółowy harmonogram dostępny jest pod linkiem: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/1_2021_PP2012-EPKwZ.pdf).
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w Formule 2017 ,  od 11 stycznia do 19 lutego 2021 r. (szczegółowy harmonogram dostępny jest pod linkiem: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/2_2021_PP2017_EPKwZ.pdf).
Egzamin zawodowy w Formule 2019, od 11 do 24 stycznia 2021 r. (szczegółowy harmonogram dostępny jest pod linkiem: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/3.2021_PP2019_EZ.pdf)

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany w szkołach podstawowych dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym, 

od 13 do 15 stycznia 2021 r. (szczegółowy harmonogram dostępny jest pod linkiem:  https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200820%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie.pdf).

(MK)Dziękujemy za przesłanie błędu