Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 13 czerwca. Imieniny: Antoniego, Gracji, Lucjana
20/02/2024 - 10:00

Kiedy rozpoczną się egzaminy zawodowe. Oto najważniejsze zmiany. Sprawdź harmonogram

W czerwcu 2024 roku do egzaminów zawodowych przystąpią uczniowie szkół branżowych i techników. Jakie są najważniejsze tegoroczne zmiany? Sprawdź ich harmonogram.

W czerwcu 2024 roku egzaminy zawodowe zdawać będą uczniowie szkół branżowych i techników. Centrala Komisja Edukacji podkreśla, że osoby, które nie przystąpią do nich, nie otrzymają świadectwa ukończenia szkoły lub danego semestru. W takiej sytuacji konieczne będzie powtarzanie semestru lub klasy.

Egzamin zawodowy we wszystkich formułach tj. 2012, 2017 i 2019 składa się z części: pisemnej i praktycznej. Pierwsza trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu, złożonego z 40 zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. 

Część druga trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut. To testu praktyczny zdobytych umiejętności, polega na wykonaniu przez zadania, zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby zdać? Należy z części pisemnej uzyskać co najmniej 50 proc. punktów (czyli minimum ‎‎20 punktów), z części praktycznej otrzymać co najmniej 75 proc. punktów.

Terminy egzaminów zawodowych 2024:

  • formuła 2012 - 4 czerwca część pisemna, 3-15 czerwca - część praktyczna
  • formuła 2017 - 4 czerwca, część pisemna, 3-15 czerwca - część praktyczna.
  • formuła 2019 - 4-10 czerwca, część pisemna 3-19 czerwca - część praktyczna.
  • Dokładny harmonogram egzaminów praktycznych dla każdej kwalifikacji jest dostępny na stronie CKE.  (MK) Źródło: Centrala Komisja Egzaminacyjna, fot. arch. Sądeczanin. 


Dziękujemy za przesłanie błędu