Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Wtorek, 4 sierpnia. Imieniny: Dominiki, Dominika, Protazego
06/06/2020 - 06:15

Krynica:młodzi ludzie przyjęli sakrament bierzmowania z rąk biskupa tarnowskiego

Ks. biskup Stanisław Salaterski w piątek (5 czerwca) udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży w parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Krynicy-Zdroju.

Bierzmowanie jest jednym z trzech sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, dopełniającym i pogłębiającym łaskę chrztu, który wierni Kościoła rzymskokatolickiego mają obowiązek przyjąć w odpowiednim czasie.

O tym, czym jest bierzmowanie, powiedział w rozmowie z „Sądeczaninem” ks. biskup Stanisław Salaterski, który udzielił sakramentu młodzieży w parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Krynicy-Zdroju. 

-Bierzmowanie jest kolejnym sakramentem wtajemniczenia, który dopełnia to, co rozpoczyna chrzest święty. A nade wszystko wprowadza w życie dojrzałych, odpowiedzialnych za tworzenie codzienności Kościoła, wiernych. Uznania do apostołowania, do świadczenia o wyznawanej wierze.Uczy otwartości na wewnętrzne natchnienie Ducha Świętego. Sprawia, że człowiek jest bardziej wrażliwy na to, co mówi serce, co mówi jego wnętrze i gotowy jest podjąć te nakazy, nienależnie od tego, ile to będzie kosztować.

Duch Święty to podstawa naszej modlitwy, podstawa naszego nawracania się ku świętości. Próbujemy to młodym ludziom przypominać, a przy okazji dorosłym, abyśmy wytrwali w wierze.

Dla nas Krzyż, sakramenty, Duch Święty, Pismo Święte to droga do nieba. Ufam, że bierzmowanie w każdym z nas takie owoce przynosi.

Kandydat powinien znajdować się w stanie łaski uświęcającej, czyli przystąpić wcześniej do sakramentu pokuty i pojednania. Bierzmowanie składa się z trzech elementów: namaszczenia olejem krzyżma na czole ochrzczonego, nałożenia ręki biskupa na jego głowę oraz wypowiedzenia słów przez kapłana - Przyjmij znamię daru Ducha świętego.

Sakrament bierzmowania przyjmuje się raz w życiu, ze względu na niezatarty charakter czyli znamię Chrystusa, które wyciska na duszy chrześcijanina. Św. Tomasz z Akwinu pisał w Sumie Teologicznej: -bierzmowany otrzymuje moc publicznego wyznawania wiary w Chrystusa, jakby na zasadzie obowiązku (quasi ex officio)”. Szerzenie i obrona chrześcijaństwa słowem i czynem stają się zatem jego powołaniem, powinnością.

(MK) fot. aut. 

Krynica: młodzi ludzie przyjęli sakrament bierzmowania z rąk biskupa tarnowskiego
Ks. biskup Stanisław Salaterski w piątek (5 czerwca) udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży w parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Krynicy-Zdroju.


Dziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)