Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 13 lipca. Imieniny: Danieli, Irwina, Małgorzaty
06/09/2022 - 22:00

Matura 2023: CKE opublikowała terminy przyszłorocznych matur

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała harmonogram egzaminów maturalnych 2023 roku. Jakie nowości i zmiany czekają na abiturientów?

Jeszcze nie opadły z drzew tegoroczne kasztany, a już myślą sięgamy do tych, które zakwitną maturzystom w maju 2023. Przyszłoroczny egzamin dojrzałości rozpocznie się 4 maja, tradycyjnie maturą pisemną z j. polskiego.

komunikaty CKE dostępne są na stronie https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/harmonogram-komunikaty-i-informacje/.

Jakie  zmiany czekają abiturientów w 2023? 

W 2023 roku obowiązywać będą dwie formuły matur: 2015 i 2023. Taki podział ma związek z reformą szkolnictwa wprowadzoną w 2017 roku, która zlikwidowała gimnazja.

W przyszłym roku powraca matura ustna, w nowej odsłonie. Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego odbędzie się 7 lipca 2023. Abiturienci, którzy nie zdadzą jednego przedmiotu, będą mieć szansę na jego poprawkę.

Część pisemna poprawek odbędzie się 22 sierpnia, zaś część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne), 21 sierpnia 2023. Wyniki egzaminu poprawkowego poznamy 8 września.

Formuła 2015 i Formuła 2023, czym się różnią?

Formuła 2015 dotyczy absolwentów 3-letniego liceum i 4-letniego technikum. Formuła 2023 natomiast obejmie uczniów, którzy ukończą 4-letnie liceum lub 5-letnie technikum.

Matury w ramach Formuły 2015 i Formuły 2023 różnią się czasem ich trwania. Na przykład, test pisemny z języka polskiego w Formule 2015  potrwa 170 minut (poziom podstawowy) i 180 minut (poziom rozszerzony), zaś w Formule 2023, odpowiednio 210 i 240 minut.

Matura 2023, egzaminy obowiązkowe:

Matura 2023 będzie złożona z części ustnej i pisemnej. Absolwent ma obowiązek przystąpić do dwóch egzaminów ustnych, z języka polskiego, z języka obcego nowożytnego oraz czterech egzaminów w części pisemnej: 

  • z języka polskiego (poziom podstawowy)‎
  • z matematyki (poziom podstawowy)
  • egzaminu z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy)
  • egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (poziom rozszerzony). 

Matura ustna 2023

Egzamin ustny będzie mieć nową  formę i potrwa 30 minut. Abiturient otrzyma 15 minut na przygotowanie odpowiedzi oraz 15 minut na odpowiedź i rozmowę. Zdający, który do zdobycia ma 30 punktów, wylosuje zestaw składający się z dwóch zadań:

  • z puli zadań jawnych, która zawiera zagadnienia sprawdzające znajomość treści i problematyki lektury obowiązkowej,
  • dotyczy zagadnienia, związanego z literaturą lub innymi dziełami sztuki albo językiem. Zdający omawia je na podstawie dołączonego do polecenia materiału (tekstu literackiego, nieliterackiego albo tekstu ikonicznego). 

Zadania jawne są opublikowane na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Deklaracje maturalne, kiedy je składać?

Abiturient nie może zapomnieć o konieczności złożenia deklaracji, dotyczącej przedmiotów, z których będzie zdawał egzamin maturalny. Wstępną powinien złożyć  do 30 września 2022 roku. Czas na złożenie ostatecznej deklaracji ma do 7 lutego 2023 r.  (MK). fot. arch. Sądeczanin.infoDziękujemy za przesłanie błędu