Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 18 sierpnia. Imieniny: Bogusława, Bronisława, Ilony
23/01/2019 - 20:50

Pamiątki po generale Józefie Kustroniu w Muzeum Wojska Polskiego

Ewa Kustroń de Ramos przekazała do Muzeum Wojska Polskiego pamiątki po swym dziadku, generale Józefie Kustroniu, legendzie Sądecczyzny, patronie nowosądeckiego Technikum nr 7.

Gen. bryg. Józef Rudolf Kustroń – dowódca 21. Dywizji Piechoty Górskiej urodził się w Stryju 16 października 1892 r. W młodości mieszkał w Nowym Sączu. Po zdobyciu matury rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Działał w Związku Młodzieży Zet i Związku Strzeleckim. Po wybuchu I wojny światowej wstąpił do Legionów Polskich. W Wojsku Polskim służył w Ministerstwie Spraw Wojskowych. W czasie wojny polsko -bolszewickiej był przedstawicielem Naczelnego Dowództwa w Kontroli Ruchu Kolejowego i Centralnej Komisji Ewakuacyjnej, kierował transportami ewakuacyjnymi i wojskowymi.

W uznaniu zasług w 1923 r. został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari. Po zakończeniu wojny pełnił m.in. funkcję dowódcy 55. Pułku Piechoty, a w 1935 r. został dowódcą 21. Dywizji Piechoty Górskiej w Bielsku Białej. Jako jej dowódca brał udział w kampanii 1939 r. Dywizja walczyła pod Cieszynem, następnie brał udział w walkach odwrotowych armii Kraków. Została rozbita w bitwie pod Oleszycami. Gen. Józef Kustroń poległ prowadząc do ataku na stanowiska niemieckie polskich żołnierzy pod Ułazowem 16 września 1939 r. Był jednym z pięciu polskich generałów poległych w walce w czasie kampanii 1939 r.

Po wojnie, w 1953 roku, został pochowany na cmentarzu w Nowym Sączu. Do wyjątkowych pamiątek, które znalazły się w Muzeum Wojska Polskiego należy Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari ze śladami krwi, nadany za zasługi w wojnie polsko – bolszewickiej. Odznaczenie zostało zdjęte z munduru generała po śmierci. PCK odesłał wdowie notes wraz z legitymacją wojskową ze zbroczonym krwią Krzyżem Orderu Virtuti Militari, pierścionkiem oraz kartką z „ośmioma Błogosławieństwami”. Źródło – wspomnienia Krystyny Kustroń córki generała opublikowane w Rocznik Lubaczowski 2011 XV-XVI, str. 239 dr Zygmunt Kubrak autor biografii generała.

generał Józef Kustroń

Oprócz tego zostały przekazane Krzyż Złoty Orderu Virtuti Militarii nadany przez generała Władysława Sikorskiego i Krzyż Komandorski Orderu Virtuti Militarii, Medal „Za udział w wojnie obronnej 1939 r.”, Krzyż Kampanii Wrześniowej 1939, dokumenty związane z ustaleniem okoliczności śmierci gen. Kustronia – zeznania osób będących świadkami; dokumenty wojskowe – rozkazy operacyjne, dokumenty urzędowe dotyczące gen. Kustronia i jego rodziny – świadectwo chrztu, akt zgonu, świadectwa szkolne, odpis aktu małżeństwa, fotografie z uroczystości wojskowych i rodzinnych; broszury autorstwa Pana Generała – pisane pod pseudonimami, notes z osobistymi zapiskami. Ważnymi pamiątkami są również legitymacje osobiste gen. bryg. Józefa Kustronia, żony Aleksandry, córki Krystyny. Ponadto zostały przekazane fotografie m. in. w mundurze pułkownika strzelców podhalańskich.

Żródło: Muzeum Wojska Polskiego

Jeśli zauważyłeś błąd w tekście, zaznacz fragment z błędem i wyślij do redakcjiDziękujemy za przesłanie błędu


Sierpniowy miesięcznik "Sądeczanin"