Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 4 grudnia. Imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana
19/11/2023 - 11:55

Sądecka Akademia Nauk Stosowanych była gospodarzem Ogólnopolskiemu Sympozjum Kół Naukowych [ZDJĘCIA]

„Gospodarka-społeczeństwo-środowisko. Gdzie jesteśmy i dokąd prowadzą nas zmiany” takie hasło przyświecało Ogólnopolskiemu Sympozjum Kół Naukowych, które odbyło się na Wydziale Nauk Ekonomicznych Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.

Studenckie sympozjum organizowane przez koła naukowe działające na Wydziale Nauk Ekonomicznych (Akredytywa – koło rachunkowości, e-Administracja, Dziennikarskie, turystyczne koło Kuklik, Marketer, Koło Naukowe Rozwoju Regionalnego), urosło do rangi znaczącego wydarzenia naukowego sądeckiej Akademii. Inicjatywa tworzy dla młodych ludzi płaszczyznę do dyskusji i wymiany poglądów w ważnych dla rozwoju gospodarczego,  społecznego i środowiskowego. Pierwszy dzień poświęcony jest na prezentacje wyników badań i przemyśleń w wybranych przez autorów tematach, które to rozważania są zbierane i przedstawiane w publikacji pokonferencyjnej.

Tegoroczna tematyka sympozjum spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem studentów z różnych ośrodków naukowych z całej Polski jak również zaprzyjaźnionej uczelni ze Słowacji,  Uniwersytetu Preszowskiego. Podczas pierwszego dnia obrad wygłoszono 23 referaty, w pięciu sesjach tematycznych.

Strategicznym celem sympozjum jest również promocja Sądecczyzny i prezentacja jej walorów zarówno turystycznych jak i gospodarczych. W ramach drugiego dnia wydarzenia uczestnicy Sympozjum mają możliwość lepiej poznać Sądecczyznę poprzez udział w przygotowanej specjalnie dla nich ofercie szkoleniowo-turystycznej. Wartym podkreślenia jest fakt, iż co roku wybierane są inne walory Sądecczyzny i prezentowane odmienne obszary gospodarki wpływające na rozwój naszego subregionu.

Czytaj też Postawili pod Nowym Sączem wielką halę, teraz kończą kolejną inwestycję. Budują to aż na trzech hektarach [ZDJĘCIA]

Pomysłodawcami oraz pierwszymi organizatorami Ogólnopolskiego Sympozjum Kół Naukowych byli opiekunowie i członkowie Koła Naukowego Rozwoju Regionalnego (KNRR), które zostało założone 26 października 2001 r. z inicjatywy studentów Kierunku Ekonomia ówczesnego Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu oraz przy wsparciu prof. dr hab. Tadeusza Kudłacza i dr Marka Reichela. Studenci z kół naukowych z WNE, odpowiedzialnych za przygotowanie sympozjum, angażują się w organizację przedsięwzięcia, jednocześnie wykorzystując zdobytą wiedzę, w tym m. in. z zakresu zarządzania projektami, jak i poszerzając swoje kompetencje miękkie i postawy przedsiębiorcze. Ponadto organizowane Sympozja mobilizują studentów do rozwoju naukowego oraz nawiązywania współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Dotychczas młodzi ludzie podejmowali się rozważań na następujące  tematy:

  • Polska 2020 - perspektywa dla gospodarki, społeczeństwa, kultury,
  • Społeczeństwo XXI wieku. Ludzie, gospodarka, klimat. Wyzwania dla miast,
  • Społeczeństwo wobec wyzwań XXI wieku,
  • Marketing w rozwoju miast i regionów,

Polskie miasta i regiony – konkurencyjne? innowacyjne? dynamiczne?

Uczestnikami sympozjów byli przedstawiciele kół naukowych działających w uczelniach akademickich, uniwersyteckich czy państwowych wyższych szkół zawodowych, uczelni publicznych i prywatnych.

czytaj też Ekolodzy z Krynicy i studenci sądeckiej Akademii Nauk Stosowanych chcą połączyć siły. Mają fantastyczne pomysły

W ciągu 17 lat organizacji Sympozjów Kół Naukowych obecną ANS odwiedziło ponad 400 studentów i wykładowców innych ośrodków akademickich m. in. z: Krakowa (Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rolniczy), Warszawy (Politechnika Warszawska), Łodzi (Uniwersytet Łódzki), Szczecina (Uniwersytet Szczeciński), Białegostoku (Uniwersytet w Białymstoku), Poznania (Uniwersytet Ekonomiczny), Rzeszowa (Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie), Olsztyna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), Krosna (PWSZ w Krośnie), Nysy (PWSZ w Nysie), Elbląga (PWSZ w Elblągu) i wielu innych miejsc. Patronat honorowy nad wydarzeniem obejmowali m. in.:

  • prof. dr hab. Jerzy Hausner – Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, Fundacja GAP,
  • Marek Pławiak – Starosta Powiatu Nowosądeckiego,
  • dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. ANS – Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu,
  • Ludomir Handzel – Prezydent Miasta Nowego Sącza,
  • Zbigniew Berdychowski – Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego.

Czytaj też Ksiądz, miss i kosmos. Tak się zostaje Sądeczaninem Roku

Czytaj też Urodziwa Marcelina z niewielkiej wsi pod Limanową podbija cały świat. Nie uwierzycie od czego się zaczęło [ZDJĘCIA]

Celem przyświecającym większości podejmowanych przez koła naukowe inicjatyw jest chęć wsparcia młodych ludzi w rozwoju ich indywidualnych zainteresowań naukowych. Uczelnia poprzez funkcjonowanie kół naukowych stwarza studentom przestrzeń do swobodnej dyskusji, wymiany poglądów czy doświadczeń. Koła naukowe skupiają aktywnych studentów, którzy przez organizowanie warsztatów, seminariów, debat, uczestnictwo w konferencjach mają możliwość pogłębiania specjalistycznej wiedzy z danej dziedziny nauki. Ważnym celem działalności kół naukowych jest również integracja środowiska studenckiego, a rolą opiekunów kół naukowych jest wpieranie studentów w podejmowanych przez nich działaniach budując ich wiarę w siebie i posiadany potencjał. (źródło: ANS, Wydział Nauk Ekonomicznych)
Masz ciekawe zdjęcia lub wideo? Przyślij do nas!


Dziękujemy za przesłanie błędu