Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 8 sierpnia. Imieniny: Izy, Rajmunda, Seweryna
09/08/2019 - 15:50

Sądecka PWSZ ma nowy kierunek studiów. To może być prawdziwy hit na rynku pracy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa rośnie w siłę i ciągle poszerza swoją edukacyjną ofertę. Od nowego roku akademickiego w sądeckiej uczelni będzie można studiować Bezpieczeństwo wewnętrzne. To zupełnie nowy kierunek. Skąd ten pomysł? Czy to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy?

Bezpieczeństwo wewnętrzne, taki kierunek od nowego roku akademickiego będzie można studiować w  Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu w Instytucie Kultury Fizycznej.  Dlaczego uczelnia zdecydowała się na nową edukacyjną ofertę?

  - To odpowiedź na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy na wysoko kwalifikowane kadry administracji publicznej, jednostek organizacyjnych służb państwowych,  odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa – wyjaśnia  dr Katarzyna Zwolińska-Mirek, zastępca dyrektora Instytutu Kultury Fizycznej. -  Potrzebni są specjaliści zaangażowani w działalność lokalnych instytucji, przygotowani do rozwiązywania zadań społecznych. Chodzi o umiejętność reagowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa.

Dr Zwolińska-Mirek wylicza i inne, dodatkowe argumenty, które przemawiają za uruchomieniem  takiego właśnie kierunku studiów.   

- Istotne jest usytuowanie  naszego regionu w sąsiedztwie granicy Polski i  położenie w zlewisku dużych górskich rzek, Dunajca, Popradu, Kamienicy, co  wiąże się z zagrożeniem o charakterze naturalnym, spotęgowanym przez położenie w zalesionych, terenach górskich. 

Jak dodaje Zwolińska-Mirek,niezależnie od tego, chęć podnoszenia kwalifikacji zgłaszały osoby zatrudnione w regionalnych służbach państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.  Współczesny świat niesie ze sobą  zagrożenia nowego typu, takie jak na przykład wojna hybrydowa, cyberprzestępczość i dezinformacja, nielegalna migracja czy  terroryzm. Poza tym na Sądecczyźnie przybywa ponadgimnazjalnych klas mundurowych, których absolwenci są żywo zainteresowani takim właśnie kierunkiem studiów.

Jakie umiejętności  można zdobyć podczas studiów na nowym kierunku?  To przede wszystkim wiedza ogólna z zakresu zagadnień społecznych i prawnych tworzących podbudowę dla rozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego. Absolwent kierunku potrafi analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Dysponuje też podstawową  wiedzą z zakresu zasad funkcjonowania państwa – jego ustroju i struktury.  

Oprócz tego zna podział władzy w państwie oraz zadania i zasady funkcjonowania organów państwa, w tym usytuowanie i rolę administracji publicznej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne. Posiada też wiedzę i umiejętności z zakresu zasad funkcjonowania instytucji państwa, zadań administracji publicznej oraz problematyki zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

- Jego wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne są uzupełnione o zagadnienia z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w tym z dyscypliny nauk o kulturze fizycznej, przydatne w służbie w formacjach mundurowych – dodaje dr Katarzyna Zwolińska-Mirek.

W toku trzyletnich  studiów obejmujących  szeroki wachlarz zajęć do wyboru,  można uzyskać wartościowe uprawnienia: kierownika do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, także uprawnienia instruktora sportu w zakresie pływania, narciarstwa zjazdowego i  ratownika wodnego.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu uzyskała prawo do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2019 r.

Elektroniczna rejestracja kandydatów na ten kierunek rozpoczyna się pod koniec sierpnia, a przyjmowanie wymaganych dokumentów w Komisji Rekrutacyjnej Instytutu Kultury Fizycznej przewiduje się od 2 września 2019 r. Wszelkich informacji udziela sekretariat Instytutu Kultury Fizycznej przy ul. Kościuszki 2 w Nowym Sączu, tel. 18 547 11 04.

Artykuł sponsorowanyDziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)