Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 9 lipca. Imieniny: Hieronima, Palomy, Weroniki
11/05/2019 - 22:20

Stary Sącz: najzdolniejsi powalczcie o stypendium burmistrza! Stawka jest wysoka

Dokładnie ostatniego dnia grudnia zeszłego roku starosądeccy radni podjęli dwie uchwały w sprawie stypendiów dla najzdolniejszej młodzieży z terenu gminy Satry Sącz a 15 maja rusza nabór wniosków. Kto je teraz może składać?

Pierwsza ze wspomnianych uchwał dotyczy stypendiów naukowych dla uczniów z publicznych szkół i gimnazjów, które będą wydawane na podstawie wyników na pół roku, po pierwszym półroczu i na koniec roku szkolnego. Wysokość tych stypendiów to 200 złotych.

Do weryfikacji, komu stypendium będzie przysługiwać powołano specjalną komisję. Wstępnie jednak wprowadzono wytyczne, że ubiegać się o nie mogą:
- uczniowie klas szkół podstawowych IV - VI - którzy po semestrze szkolnym uzyskali co najmniej 4,9 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania;
- uczniowie klas VII - VIII - którzy po semestrze szkolnym uzyskali co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

Druga podjęta jednogłośnie przez radę uchwała dotyczy stypendiów dla najzdolniejszej młodzieży, w tym studentów z wybitnymi osiągnięciami w olimpiadach. konkursach naukowych czy w sporcie. To stypendium będzie przyznawane na rok i wynosić będzie 500 złotych miesięcznie. Stypendium będzie wypłacane od 1 czerwca do 31 sierpnia roku następnego. Przy czym na razie nie ma ograniczeń co do ilości stypendiów.

Zobacz też: Stary Sącz: Trakt św. Kingi znów w przebudowie. Chodnik pójdzie dalej

Teraz burmistrz Jacek Lelek ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i studentów do 26 roku życia w ramach „Programu wspierania uzdolnionej młodzieży zamieszkałej w Gminie Stary Sącz” w roku szkolnym/akademickim 2019/2020 co oznacza, że wdrażana jest właśnie - po raz pierwszy po przyjęciu  -  druga z uchwał.

Treść „Regulaminu” dostępna jest na stronie: http://bip.stary.sacz.pl/files/fck/619/file/IV_67_2018.pdf

Poniżej zamieszczamy jego najistotniejszy, czyli uszczegółowione kryteria, jakie musi spełnić osoba starająca się o wsparcie stypendialne:

Stypendium przyznaje się:
1) uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych, zameldowanych na stałe w Gminie Stary Sącz;
2) studentom szkół wyższych, zameldowanych na stałe w Gminie Stary Sącz.
2. Uczeń kandydujący do stypendium Burmistrza Starego Sącza z tytułu szczególnych osiągnięć w nauce powinien spełnić łącznie poniższe kryteria:
1) wybitne umiejętności lub wiedzę potwierdził znaczącymi osiągnięciami w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich;
2) swoimi osiągnięciami promował gminę w regionie, województwie, kraju i zagranicą.
3. Uczeń kandydujący do stypendium Burmistrza Starego Sącza z tytułu szczególnych osiągnięć w sporcie, twórczości i działalności artystycznej powinien spełnić poniższe kryteria:
1) wykazał się dorobkiem swoich osiągnięć na poziomie powiatowym zajmując co najmniej miejsce trzecie lub wojewódzkim lub krajowym;
2) w przypadku studenta szkoły wyższej, wykazał się dorobkiem swoich osiągnięć;
3) swoimi osiągnięciami promował gminę w regionie i kraju.
4. Burmistrz Starego Sącza ma prawo przyznać z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji, przyznać stypendium uczniowi/studentowi za inne indywidualne szczególne osiągnięcia nieokreślone w ust. 1-3.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium rozpoczyna się 15 maja a kończy 30 czerwca. Wniosek można pobrać TUTAJ lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starym Sączu przy ul. Batorego 25, I p., pok. nr 28 (w godzinach pracy urzędu). Wnioski należy składać osobiście a ich weryfikację przeprowadzi wspomniana już wyżej komisja powołana przez burmistrza. O wynikach każdy z wnioskodawców zostanie poinformowany indywidualnie.

ES [email protected] Fot.: ilustracyjne archiwum sadeczanin.infoDziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)