Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 15 sierpnia. Imieniny: Marii, napoleona, Stelii
17/11/2019 - 12:25

Zapomniana rodzina Żochowskich z Laskowej

O pięknym, zabytkowym Dworze w Laskowej, który dziś należy do rodziny Michałowskich, słyszało wielu mieszkańców Sądecczyzny. Jednak rzadko wspomina się wcześniejszych właścicieli – rodzinę Żochowskich, dzięki którym dziś Laskowa ma kościół parafialny.

Żochowscy byli właścicielami majątku ziemskiego oraz dworu na przełomie XIX i XX wieku. Laskowskie dobra od rodziny Skrzyńskich zakupił Edmund Żochowski. Jego syn Konrad 16 kwietnia 1924 roku spisał testament, w którym – z powodu braku potomka – przepisał swój majątek swojemu siostrzeńcowi, Zygmuntowi Michałowskiemu. W taki sposób, po śmierci Konrad Żochowski, 4 grudnia 1925 roku, Dwór przeszedł w ręce Michałowskiego. 

Mieszkańcy wsi Laskowa podkreślają, że legat jest niezwykle ważnym dokumentem w dziejach ich parafi. To właśnie w nim Żochowski dokonał zapisu mówiącego, że przestrzeń dwóch morgów gruntu przekazuj pod budowę nowego kościoła parafialnego, a ponadto podarował sumę 10.000 zł na utworzenie parafii i wybudowanie kościoła. 

Edmund Żochowski herbu Brodzic oraz jego żona Maria pochowani zostali w Łososinie Górnej, na ówczesnym cmentarzu parafialnym, szczególną uwagę przykuwa napis na tablicy Edmunda „Pokój Jego popiołom”, który jak się okazuje jest popularnym zwrotem staropolskim, który nie ma nic wspólnego z kremacją zwłok. Grób Konrada znajduje się w Laskowej, na starym cmentarzu. Mogiła umieszczona została w centralnej części nekropolii nieopodal krzyża, umieszczonego przed kilkoma laty. 

Istnieje obawa, że jego mogiła wkrótce ulegnie zniszczeniu, a tym samym pamięć o Żochowskim zniknie. Aby temu zapobiec powinno się przywrócić Konradowi i całej rodzinie pamięć, a także zapewnić należne im miejsce na Laskowskim cmentarzu. Pomnik nagrobny Edmunda Żochowskiego
Dorota Kudyba, fot. Jerzy Opioła - Praca własna, CC BY-SA 4.0, Laskowska Skarbnica

 Dziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)