Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 8 sierpnia. Imieniny: Izy, Rajmunda, Seweryna
06/04/2016 - 08:35

Prof. Faron o Wisławie Szymborskiej w sądeckim "Sokole"

MCK "Sokół" w Nowym Sączu zaprasza na spotkanie z prof. Bolesławem Faronem, które odbędzie się w piątek 8 kwietnia o godz. 17:00 w sali im. Romana Sichrawy. Wieczór rozpocznie wykład Profesora pt. „Droga Wisławy Szymborskiej do Nobla”.

Spotkanie poprowadzi Witold Kaliński,  czytanie fragmentów książek: Elżbieta Szudek plus... niespodzianka muzyczna.
Podczas spotkania będzie można nabyć po cenach promocyjnych książki Profesora i inne publikacje Wydawnictwa Edukacyjnego w Krakowie.
Bezpłatne wejściówki do odebrania w kasie MCK SOKÓŁ (ul. Długosza 3, Nowy Sącz)
 

Warto wiedzieć
 

Bolesław Faron - historyk i krytyk literatury, publicysta, nauczyciel akademicki. Urodził się w Czarnym Potoku (gmina Łącko) na Sądecczyźnie 17 lutego 1937 roku. W 1954 roku zdał maturę w I Liceum im. Jana Długosza w Nowym Sączu. W latach 1954–1958 studiował filologię polską w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Pracę magisterską napisał nt. Elementy naturalizmu w twórczości Władysława Orkana. Pracował jako wychowawca w internacie ZSZ w Nowej Hucie, nauczyciel języka polskiego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie (1959-1964) i od roku 1959 jako pracownik naukowy w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. W 1978 uzyskał tytuł profesora, był rektorem tej uczelni (1975–1981), ministrem oświaty i wychowania (1981–1985), radcą Ambasady w Wiedniu ds. nauki, kultury i oświaty, dyrektorem Instytutu Polskiego (1986-1990). Interesuje się literaturą XX i XXI wieku, napisał kilkanaście książek i kilkaset artykułów na tematy, m.in. o Zbigniewie Uniłowskim, Stefanie Kołaczkowskim, Władysławie Orkanie, Stanisławie Piętaku.
**
Bolesław Faron nigdy nie zerwał korzeni z rodzinną ziemią. Jeszcze jako rektor krakowskiej WSP założył w Nowym Sączu punkt konsultacyjny uczelni. Były to początki szkolnictwa wyższego tutaj, zorganizował konferencję naukową nt. dziedzictwa kulturowego Sądecczyzny. Jako minister oświaty i wychowania wspierał finansowo budowę i rozbudowę szkół w ówczesnym województwie nowosądeckim, w Jastrzębiu (pow. Limanowa), w Kiczni i Czarnym Potoku. W l. 90 ub. wieku był członkiem Komitetu Honorowego obchodów Jubileuszowych, wchodzi w skład Komitetu Redakcyjnego „Rocznika Sądeckiego”, „Almanachu Łąckiego”. Był organizatorem konferencji naukowych nt. Sądecczyzna w historiografii, literaturze i mediach, Prasa sądecka od zarania do dziś (1891-2011), Jerzy Harasymowicz – poeta Krakowa, Bieszczad i Sądecczyzny oraz trzech konferencji o Władysławie Orkanie (wspólnie z władzami gminy Niedźwiedź). Opublikował cykl wspomnień związanych z Sądecczyzną: Korzenie, Powrót do korzeni i Powrót do korzeni. Nowy. W roku 2016 otrzymał nagrodę literacką im. ks. Profesora Bolesława Kumora w kategorii „sądecki autor”. Mieszka w Krakowie. Na antenie Radia Kraków, w audycji red. Jana Stępnia Pejzaże regionalne popularyzuje ludzi i sprawy Sądecczyzny. Jest członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Łąckiej, Towarzystwa Miłośników Ziemi Sądeckiej. Należy do Związku Literatów Polskich. Jako wydawca publikuje książki autorów sądeckich: Bronka z Obidzy, Wandy Łomnickiej-Dulak.
(s)
źródło: MCK "Sokół" Nowy SączDziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)