Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 27 stycznia. Imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława
19/03/2016 - 05:55

XV Pióro Splotu. Konkurs dla młodych literatów

Małopolskie Towarzystwo Oświatowe wraz z Zespołem Szkół Społecznych „Splot” w Nowym Sączu już po raz piętnasty organizuje Konkurs Literacki dla Młodzieży „Pióro Splotu”. Młodzi literaci rywalizują w dwóch kategoriach wiekowych i rodzajowych: poezja i proza.

Celem konkursu jest zainteresowanie literaturą i rozbudzenie pasji pisarskich wśród uczniów. Poprzednie edycje spotkały się z dużym zainteresowaniem. W jury zasiądą: Andrzej Warzecha, Wojciech Kudyba, Grzegorz Rapcia, Wojciech Molendowicz i Małgorzata Gucwa-Fiut.
Na młodych twórców czekają nagrody pieniężne, książkowe oraz możliwość publikacji utworów w lokalnych mediach.

Regulamin XV Edycji Małopolskiego Konkursu Literackiego dla Młodzieży

„Pióro Splotu”

I. Organizatorzy:

Zespół Szkół Społecznych „Splot” im. Jana Karskiego

Małopolskie Towarzystwo Oświatowe

33-300 Nowy Sącz, ul. Limanowskiego 7

tel./fax 48 (18) 443-43-39

www.splot.info ; e-mail; bibsplot@onet.pl

II. Sponsorzy:

Zespół Szkół Społecznych „Splot” im. Jana Karskiego w Nowym Sączu

Małopolskie Towarzystwo Oświatowe w Nowym Sączu

Miasto Nowy Sącz

Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak” z Krakowa

Wydawnictwo Literackie z Krakowa

Dom Wydawniczy Rafael z Krakowa

III. Patronat medialny:

Radio RDN Nowy Sącz

Dobry Tygodnik Sądecki

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie:                   

1. W konkursie może wziąć udział młodzież ucząca się w szkołach województwa małopolskiego.

2. Uczestnicy kwalifikują się w dwóch grupach  wiekowych:

  1. Seniorzy (urodzeni w latach: 01.01.1997 r. - 31.12.2000 r.);
  2. Juniorzy (urodzeni w latach: 01.01.2001 r. - 31.12.2004 r.).

3. Praca nadesłana na Konkurs może zawierać jedno opowiadanie lub/i trzy wiersze.

4. Wielkość opowiadania nie może przekraczać trzech stron maszynopisu.

5. Tematyka utworów jest dowolna.

6. Termin nadsyłania pracy konkursowej: 18.04.2016 r. (decyduje data stempla pocztowego).

7. Prace należy nadesłać w 5 egzemplarzach na adres: Zespół Szkół Społecznych „Splot”,  ul. Limanowskiego 7,      33-300 Nowy Sącz, z dopiskiem na kopercie: ”Pióro Splotu”, pseudonimem uczestnika i kwalifikacją wieku (junior/senior), ewentualnie złożyć osobiście.

8. Teksty prac należy podpisać wyłącznie pseudonimem autora i kwalifikacją wieku (junior/senior).

9. Należy również załączyć elektroniczną wersję prac na płycie CD-ROM.

10. Informacje dotyczące osobistych danych uczestnika (nazwisko, imię, adres, telefon, e-mail, data urodzenia, szkoła, tytuły utworów) należy dołączyć do pracy w osobnej kopercie, zamkniętej ale podpisanej pseudonimem          i kwalifikacją wieku.

11. Prosimy o podanie adresu e-mail, dalsza korespondencja będzie prowadzona wyłącznie drogą elektroniczną (zaproszenie na finał konkursu).

12. Jury otworzy koperty z informacjami o autorze dopiero po wytypowaniu laureatów.

13. Jury przyzna nagrody w 2 kategoriach: poezji i prozy.

14. Nagrody w kategorii senior wynoszą: I miejsce 300 zł., II - 200 zł., III - 100 zł.

15. Nagrodami w kategorii junior są książki.

16. Jury zastrzega sobie prawo innego rozdziału nagród z ważnych powodów merytorycznych.

17. Nadesłane prace nie będą zwracane.

18. Jury zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych prac.

19. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji i promocji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

20.Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie w celach promocyjnych, wizerunku uczestnika (zdjęć, nagrań filmowych i dźwiękowych, i innych materiałów prasowych) zarejestrowanych podczas finału konkursu (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. Zm ; DzU 2006 nr 90, poz.631 z póż zm).

21. Udział w konkursie jest jednoznaczny z deklaracją, iż nadesłane prace są pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi i nienagradzanymi w konkursach literackich i nie naruszają praw autorskich osób trzecich.

22. Prace ocenia Jury w składzie: Andrzej Warzecha, Wojciech Kudyba, Wojciech Molendowicz, Grzegorz Rapcia, Małgorzata Gucwa-Fiut.

23. Finał Konkursu przewidziany jest na maj 2016 r.

24. Wszystkie informacje dotyczące Konkursu będą publikowane na stronie www.splot.info.

(JB)Dziękujemy za przesłanie błędu