Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 29 stycznia. Imieniny: Franciszka, Konstancji, Salomei
15/07/2022 - 17:15

Praca na Węgrzech. W jakich zawodach szukają pracowników i ile można zarobić?

Od czasu przystąpienia Węgier do Unii Europejskiej i likwidacji barier zatrudnienia, jako obywatele Unii mamy prawo pracować w dowolnym kraju unijnym bez zezwolenia na pracę lub podjąć samodzielnie działalność gospodarczą.

Obywatele Unii, tak więc Polacy i Słowacy także mogą dowolnie podejmować pracę w naszym kraju. Należy natomiast wiedzieć, że są pewne obowiązki zgłoszeniowe i administracyjne, które trzeba wypełnić, aby zatrudnienie było zgodne z prawem.

45. artykuł Umowy o Działaniu Unii Europejskiej stanowi, że wewnątrz unii należy zapewnić swobodny ruch siły roboczej. Prawo to obejmuje likwidację wszelkiej dyskryminacji pomiędzy pracownikami państw członkowskich. Pracobiorca jest uprawniony do wyboru ofert pracy i poruszania się w tym celu po terenie państwa członkowskich, dalej – ma prawo pobytu w dowolnym kraju w celu wykonywania pracy odpowiednio do praw, ustaw lub rozporządzeń administracyjnych, dotyczących  zatrudniania obywateli danego kraju.

Prawo to może być ograniczone tylko z powodów porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz sanitarnych. Wyjątkiem od zasady swobodnego przepływu siły roboczej jest też zatrudnienie w sferze publicznej.

Obywatele krajów Unii Europejskiej z zasady nie muszą występować o zgodę na zatrudnienie, by podjąć pracę w którymś kraju członkowskim, osoby samozatrudnione zaś w żadnym razie nie potrzebują zezwolenia za pracę. Znaczy to więc tyle, że osoby przybywające ze Słowacji czy Polski i dysponujące tamtejszym obywatelstwem mogą podjąć pracę bez zgody na zatrudnienie.

Pewne obowiązki administracyjne dotyczą jednak obywateli polskich i słowackich w celu zatrudnienia się, tak samo jak innych obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej. Zwolnienie z obowiązku pozyskania zezwolenia nie oznacza, ze pracodawca zwolniony jest z obowiązku zgłoszenia zatrudnienia – istnieje bowiem obowiązek zgłoszenia faktu zwolnienia.

W myśl rozporządzenia rządu Węgier nr 55/2007(23.XII) o przejściowych przepisach związanych ze swobodnym przepływem siły roboczej, stosowanych przez Republikę Węgierską, pracodawca jest zobowiązany zgłosić w odpowiednim według miejsca zatrudnienia urzędzie powiatowym, zatrudnienie osoby posiadającej takie prawa.

Zgłoszenie takie, w sposób uniemożliwiający identyfikację osób, zawiera liczbę, wiek, wykształcenie, obywatelstwo osób zatrudnionych, numer rodzaju pracy wg systemu FEOR (Jednolity System Klasyfikacji Zawodów), formę prawną stosunku pracy, w przypadku krewnych oznaczenie stanu pokrewieństwa, numer statystyczny pracodawcy oraz informację o tym, czy stosunek pracy rozpoczął się czy ustał.

Urząd powiatowy potwierdza wypełnienie zgłoszenia i prowadzi ewidencję zgłoszonych danych. Pracodawca jest zobowiązany przechowywać dokument o nawiązaniu i rozwiązaniu stosunku zatrudnienia, stanowiący przedmiot zgłoszenia oraz potwierdzenie przez trzy lata od ustania stosunku pracy i okazać je w trakcie kontroli.

Chociaż wypełnienie obowiązku zgłoszeniowego i jego potwierdzenie nie jest warunkiem nawiązania stosunku pracy i rozpoczęcia działalności na jego podstawie, zaniedbanie może być ukarane karą porządkową w kwocie 5 - 500 tys. forintów. Nie warto więc przegapić zgłoszenia.

Do zgłoszenia umowy o pracę niezbędne jest wystąpienie o kartę ubezpieczeniową (TAJ) i numer identyfikacji podatkowej. Formularz potrzebny do uzyskania karty TAJ można uzyskać ze strony Narodowego Urzędu Danych Ubezpieczeniowych. O znak identyfikacji podatkowej występuje się na tzw. druku 0534, dostępnym na stronie Narodowego Urzędu Podatkowo-Celnego (NAV).

Nie tylko zatrudniający, lecz także podejmujący pracę ma obowiązek meldunkowy, jeśli przebywa w innym państwie członkowskim ponad trzy miesiące. Są jeszcze kolejne przepisy szczegółowe, dotyczące dostępności urzędów, które warto znać, lecz w tym zakresie strony internetowe urzędów świadczą kompletne informacje.

Na Węgrzech są pewne zawody deficytowe, gdzie oferuje się dobre warunki płacowe również cudzoziemcom. Takimi są profesje techniczne, na przykład

  • stolarz,
  • spawacz,
  • murarz,
  • mechanik samochodowy,
  • monter instalacji wodnych, gazowych i sanitarnych,
  • malarz,
  • kierowca,
  • operator maszyn i sprzętu ciężkiego.

Równie wielki popyt jest na pracowników w gastronomii i sezonowo w rolnictwie. Jeśli chodzi o wynagrodzenie, można znaleźć pracę od 300 do 700 tysięcy forintów (brutto), jednak w pewnych branżach płacą pracownikom miesięcznie nawet więcej. (Iván Kovács) 

Artykuł powstał przy realizacji projektu „Local Media for V4 Cooperation & Integration”
Opracowanie: Partner węgierski
Nazwa medium: Halasmédia

www.halasmedia.hu
Wydawca: Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft.

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance  ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

Projekt współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji poprzez Granty Wyszehradzkie Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie pomysłów na trwałą współpracę regionalną w Europie Środkowej.Dziękujemy za przesłanie błędu