Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Wtorek, 29 września. Imieniny: Michaliny, Michała, Rafała
24/10/2013 - 09:42

Konkurs historyczny dla młodych: Mój region - moja duma

Wystarczy odrobinę zagłębić się w dzieje Nowego Sącza i Sądecczyzny, aby zobaczyć jak wybitni ludzie tu mieszkali i jak ogromne dziedzictwo duchowe i materialne pozostawili. – Nie ma szans, abyśmy zbudowali nową Polskę i silną Sądecczyznę jeśli nie będziemy pamiętać o historii i ludziach, którzy ją tworzyli – mówi Zygmunt Berdychowski, prezes Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin”, które wraz z II Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Sączu jest organizatorem pierwszej edycji konkursu historycznego „Mój region – moja duma, moje miasto – moja duma”.
Historia Nowego Sącza i całej Sądecczyzny to pasjonująca księga i powód do dumy dla jej mieszkańców.
- Chcielibyśmy o tej historii rozmawiać i sprawić, aby ta rozmowa była podstawą do budowania naszej tożsamości w Europie. Wielu Sądeczan wyjechało do Niemiec, Norwegii, Anglii… Chcielibyśmy, aby ci ludzie byli bardziej otwarci i gotowi do rozmowy z europejskimi kolegami. Ale aby tak się stało, trzeba im pokazać, że mają z czego być dumni. Sądeczanie w naturalny sposób musza czuć się spadkobiercami duchowego, kulturowego i materialnego dziedzictwa naszego regionu – mówi Zygmunt Berdychowski.
Jak podkreśla prezes SKT „Sądeczanin” budowanie poczucia dumy z historii i kultury regionu, w którym się żyje, to praca na całe pokolenia.
- Trzeba to robić umiejętnie, od najmłodszych lat. A to przez taki konkurs, a to przez pokazanie, że w moim mieście, czy w mojej wsi, jest coś na co warto zwrócić uwagę. To może być kapliczka, osoba, wydarzenie… - zaznacza Zygmunt Berdychowski.
Konkurs „Mój region – moja duma, moje miasto – moja duma” ma na celu pogłębić wiedzę uczniów i studentów o historii Sądecczyzny i uczczenie pamięci osób, które przyczyniły się do rozwoju tego regionu. – Chciałbym także, aby poczucie dumy towarzyszyło uczestnikom Konkursu znacznie dłużej, żeby o tym głośno mówili wśród swoich rówieśników – dodaje prezes SKT „Sądeczanin”
„Mój region – moja duma, moej miasto – moja duma” to konkurs adresowany do uczniów szkół podstawowych (klasy 4-6), gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów uczelni wyższych położonych na terenie Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego. Każdy kto zechce wziąć w nim udział powinien do 5 listopada osobiście lub pocztą przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy, do II Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu (ul. Żeromskiego 16). Do formularza należy dołączyć: zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na udział w Konkursie, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie uczestnika Konkursu o przeniesieniu praw autorskich. Formularze dostępne są TUTAJ
Konkurs będzie przebiegał trzyetapowo. Pierwszy z nich – szkolny, będzie się składał z dwóch części. Do 25 listopada uczestnicy będą zobowiązani do napisania pracy na wybrany temat (lista tematów w załączniku poniżej), a następnie – 10 grudnia, w formie pisemnej, będą odpowiadali na pytania konkursowe. Drugi etap – międzyszkolny przeprowadzony będzie 9 stycznia przyszłego roku w formie pisemnej i ustnej. Finał Konkursu odbędzie się 14 marca w II LO w Nowym Sączu i składał się będzie z części pisemnej (test) i ustnej. Tytuł laureata otrzyma 12 uczestników.
Nagrodami w Konkursie są: dla uczniów i studentów stypendia im. Braci Potoczków oraz nagrody rzeczowe o łącznej wartości – 20 tys. złotych; dla nauczycieli (wykładowców), którzy będą pełnili funkcję opiekunów naukowych uczestników zostaną przyznane gratyfikacje na łączna sumę 20 tys. złotych.
Patronat medialny nad Konkursem objął portal www.sadeczanin.info oraz miesięcznik „Sądeczanin”.
Lista tematów do pracy pisemnej dla uczniów i studentów poszczególnych etapów edukacji, wykaz zalecanej literatury, wytyczne do prac oraz pełny regulamin Konkursu można znaleźć TUTAJ

(KB)


Dziękujemy za przesłanie błędu