Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 8 sierpnia. Imieniny: Izy, Rajmunda, Seweryna
09/03/2017 - 11:20

Opieka zdrowotna, walka o czyste powietrze, aktywny senior: seminarium „O zdrowiu Sądeczan”

Po raz szósty Fundacja Sądecka zorganizowała w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu seminarium „O zdrowiu Sądeczan”. Specjaliści, którzy przyjechali z całej Małopolski poruszali różne zagadnienia dotyczące zdrowia. Tym razem dyskutowano między innymi o systemie podstawowej opieki zdrowotnej w świetle nowej ustawy, a także o tym jaki wpływ na nasze zdrowie ma zanieczyszczone powietrze, którym oddychamy.

Zgodnie z projektowanymi założeniami ustawy pacjenci korzystający z POZ znajdą się pod opieką specjalnych zespołów złożonych z lekarzy, pielęgniarek i położnych. Szeroką formą opieki zintegrowanej mają być też objęci pacjenci z wybranymi chorobami przewlekłymi.

- Jak projekt ustawy określa sposób finansowania podstawowej opieki zdrowotnej? Jest to kwestia kluczowa? – rozpoczął dyskusję prowadzący wspomniany panel Jerzy Bochyński, wiceprezes Fundacji Sądeckiej zwracając się z takim pytaniem do przedstawicielki NFZ.

- Pragnę nadmienić, że reprezentuję stronę płatnika środków publicznych i mogę przybliżyć Państwu szczegóły dotyczące samego finansowania będącej w fazie projektowania ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej – rozpoczęła Marta Machał-Kawecka z Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

– Do tej pory głównym sposobem finansowania POZ była tzw. stawka kapitacyjna. Kształtuje się ona różnie w zależności od zakresu udzielanych świadczeń. W przypadku lekarzy POZ wynosi obecnie 144 złote, pielęgniarek (wynosi ponad 30 złotych), położnych (około 20 złotych) i w przypadku pielęgniarki medycyny szkolnej (stawka ponad 60 złotych). Projekt ustawy o POZ zakłada, że stawka kapitacyjna byłaby nadal jednym z elementów finansowania POZ, natomiast kolejnymi czynnikami, które miałyby wpływać na finansowanie byłyby tzw. budżet powierzony oraz dodatek zadaniowy.

Projekt zakłada, że wspomnianym budżetem powierzonym dysponowałaby placówka POZ i z niego byłyby finansowane świadczenia obejmujące konsultacje specjalistyczne i badania diagnostyczne wykonywane w ramach POZ. Dodatek zadaniowy (dodatek motywacyjny) miałby z kolei pokrywać koszty związane z prowadzeniem tzw. profilaktycznej części funkcjonowania POZ.

Marta Machał-Kawecka podkreśliła, że wprowadzenie wymienionych systemów motywacyjnych dla zespołów podstawowej opieki zdrowotnej korzystnie wpłynie na sposób udzielania świadczeń uczestników POZ.

- Te projektowane zmiany wydają się ze wszech miar korzystnymi – dodała przedstawicielka NFZ.

Odniosła się ona także do tworzenia projektowanych zespołów. Stworzenie takich zespołów ma na celu zintegrowanie podstawowej opieki zdrowotnej nad pacjentem. Ustawodawcy chodzi o zapewnienie pewnego rodzaju kompleksowości opieki sprawowanej nad pacjentem. Taki zespół miałby składać się z lekarza, pielęgniarki i położnej POZ.

Seminarium O Zdrowiu Sądeczan, fot. Janusz Bobrek


Dziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)