Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 20 maja. Imieniny: Bazylego, Bernardyna, Krystyny
03/04/2024 - 17:35

Oświadczenie dyrekcji Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu

Działając imieniem Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu, jako Dyrekcja Szpitala, w związku z bezpodstawnymi i uderzającymi w dobra osobiste Szpitala oraz nasze, jako jego Dyrekcji, wypowiedziami urzędującego i kandydującego na urząd Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla na temat Szpitala, jakie padły w toku zorganizowanej przez Portal debaty wyborczej, informujemy:

W związku z wypowiedzianymi przez urzędującego oraz kandydującego na urząd Prezydenta Miasta Nowego Sącza Pana Ludomira Handzla, podczas debaty wyborczej „Sądeczanina” pod adresem Dyrekcji tut. Szpitala zarzutami odnośnie niewłaściwej organizacji czy też niewłaściwego zarządzania Szpitalem, a także zapowiedziami zmian w tym zakresie, Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, jako głęboko dotknięta tymi bezpodstawnymi i nieuprawnionymi zarzutami, w obronie naruszonego nimi dobrego imienia Szpitala, stanowczo sprzeciwia się instrumentalnemu używaniu nowosądeckiego Szpitala jako narzędzia w politycznej walce wyborczej i wzywa Pana Prezydenta do zaprzestania formułowania bezpodstawnych, zupełnie niemerytorycznych i niepopartych żadnymi ustaleniami zarzutów.

Swoimi wypowiedziami Pan Prezydent wprost sugeruje niesprecyzowane nieprawidłowości w organizacji i zarządzaniu Szpitalem i sugeruje, że wybór jego osoby na prezydenta miasta może coś w tym zakresie zmienić na lepsze. Przypominam, że podmiotem tworzącym Szpital nie jest Miasto Nowy Sącz, czy też Powiat Nowosądecki. Jest nim Województwo małopolskie i to ono jest uprawnione do oceny, audytu i wniosków w zakresie organizacji i zarządzania Szpitalem.

Tymczasem Pan prezydent wprost sugeruje, że może on na działalność Szpitala, w tym jego zarządzanie, mieć wpływ, po ponownym wyborze go na urząd. Pan Prezydent rzucając oskarżenia w kierunku Dyrekcji Szpitala nie wyjaśnił zasad w oparciu o jakie działa Szpitalny Oddział Ratunkowy, czy na czym polega system Triage sugerując, że w każdym przypadku oczekiwanie na przyjęcia pacjenta na SOR wynosi 6 godzin.

Formułując zarzuty Pan Prezydent pominął niewątpliwy fakt, jakim jest wpływ podjętej przez Niego decyzji o likwidacji „Izby wytrzeźwień”, na obciążenie i zwiększone problemy na SOR, wynikające z liczby nietrzeźwych osób trafiających od tego czasu na ten Oddział.

Takie wypowiedzi w żadnym wypadku nie służą dobru mieszkańców, a jedynie formułowane są na osiągniecie doraźnych celów w kampanii wyborczej. Wyjaśniam także, że w przypadku nie zaprzestania formułowania takich niepopartych żadnymi dowodami czy ustaleniami zarzutów, zostanie skierowane powództwo o ochronę dóbr osobistych zarówno Szpitala, jak i jego Dyrekcji.

Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu

Artykuł sponsorowanyDziękujemy za przesłanie błędu