Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 4 grudnia. Imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana
06/07/2022 - 12:50

W tych sądeckich miejscowościach przedsiębiorcy najchętniej zakładają firmy

Sądecczyzna. Na działalność firm mają wpływ nie tylko obowiązujące przepisy, ale też polityka rządowa i lokalna, samorządowa. Ranking Oceny Aktywności Gmin wskazuje gminy, w których przedsiębiorcy najchętniej rozpoczynali swoją działalność w 2021 roku. Wskaźnik podawany jest w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.

W module II Rankingu Oceny Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego badana jest „Pozainwestycyjna działalność gospodarcza” jednostek samorządowych. Dwa z czterech wskaźników, składających się na tę kategorię, dotyczą podmiotów gospodarczych.

- Przedsiębiorczość jest zjawiskiem społeczno-gospodarczym i odgrywa istotną rolę w procesie wzrostu gospodarczego – opisują badacze z Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w publikacji dotyczącej Oceny Aktywności Gmin za rok 2021.

- Można traktować ją jako postawę lub jako proces zachodzących zmian pod wpływem tej postawy. Przedsiębiorczość jako postawa charakteryzuje się innowacyjnym i twórczym podejściem człowieka do rozwiązywania różnych problemów – piszą badacze.

- Natomiast przedsiębiorczość jako proces polega na powstawaniu i rozwoju jednostek działalności gospodarczej. (…) Efekty działań przedsiębiorczych mogą uwidaczniać się w węższym zakresie, dotyczącym przedsiębiorcy i jego firmy (m.in. powstawanie nowych przedsiębiorstw, rozwój istniejących podmiotów gospodarczych czy podejmowanie działań innowacyjnych w firmach) oraz w szerszej skali, obejmującej otoczenie (np. spadek bezrobocia, wzrost dochodów ludności i samorządów lokalnych, pełniejsze wykorzystanie zasobów lokalnych) – tłumaczą autorzy rankingu.

Gminy mogą wspierać rozwój przedsiębiorczości na terenie swojej jednostki. Uznaje się też, że liczba nowo zarejestrowanych oraz wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych świadczy o aktywności samorządu.

W Rankingu Oceny Aktywności za rok 2021 pierwsze miejsce pod względem liczby nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców zajęła gmina Niedźwiedź z powiatu limanowskiego.

Warto zauważyć, że gmina ta zajęła również pierwsze miejsce w rankingu za rok 2020. Niedźwiedź to miejsce, gdzie przedsiębiorcy chętnie zakładają swoje działalności. Oczywiście trzeba również wziąć pod uwagę, że jest to raczej mała gmina, a wartość wskaźnika przeliczana jest na 1000 mieszkańców.

Na drugim miejscu uplasowało się Podegrodzie, a na trzecim Nawojowa. Największe zmiany w tym zakresie zaszły w gminie Podegrodzie.

- W ocenie pozainwestycyjnej działalności gmin obok wskaźnika liczby nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców należy zestawić wskaźnik liczby podmiotów gospodarczych wyrejestrowanych na 1000 mieszkańców. Rozwój przedsiębiorczości zależy zarówno od polityki prowadzonej przez rząd, jak i od działań podejmowanych przez władze samorządowe – wyjaśniają badacze PWSZ w Nowym Sączu.

- Likwidacja przedsiębiorstwa nie wpływa tylko i wyłącznie na właściciela, ale przekłada się na dochody innych mieszkańców, którzy byli zatrudnieni w danej jednostce, wzrost poziomu bezrobocia, spadek dochodów własnych gminy z tytułu udziału w podatkach – tłumaczą eksperci.

W tym wskaźniku najlepiej poradziła sobie gmina i miasto Biecz. W poprzednim roku w zostało tu wyrejestrowanych najmniej podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Na drugim miejscu znalazła się gmina Łososina Dolna, a na trzecim Lipinki.

Badacze zauważają jednak negatywną tendencję. – (…) Wartość omawianego wskaźnika wśród gmin znajdujących się w gronie liderów w klasyfikacji mieściła się w przedziale od 2,63 do 3,38 i była zdecydowanie wyższa niż w roku 2020 (od 1,85 do 2,77), co świadczy o nasilaniu się zjawiska likwidacji podmiotów gospodarczych – opisują badacze Instytutu Ekonomicznego PWSZ.

KLIKNIJ TUTAJ, aby dowiedzieć się więcej o Rankingu Oceny Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego za rok 2021. ([email protected], fot. Pixabay)Dziękujemy za przesłanie błędu