Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Wtorek, 4 sierpnia. Imieniny: Dominiki, Dominika, Protazego
18/08/2016 - 06:10

Jakim wypadkom najczęściej ulegają rolnicy?

Sierpień i wrzesień to do dla rolników czas intensywnej pracy. Zmęczenie, pośpiech, chwilowa nieuwaga, nasilają ryzyko wypadku. Tragiczne w skutkach są zwłaszcza pochwycenia przez prasy i przyczepy do zbioru siana i słomy, przygniecenia przez przewrócone ciągniki czy maszyny rolnicze. Wielu wypadkom można by uniknąć, przestrzegając zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.

Placówka Terenowa KRUS w Nowym Sączu zorganizowała od 25 lipca do 16 sierpnia akcję promującą bezpieczne zachowanie podczas żniw, obejmującą teren gmin: Korzenna, Grybów, Podegrodzie, Łącko.

– Celem akcji była poprawa bezpieczeństwa pracy poprzez wskazanie rolnikom zagrożeń związanych z aktualnie prowadzonymi pracami żniwnymi, a w szczególności przy użyciu maszyn rolniczych – informuje Tomasz Baran, główny specjalista Wydziału Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego PT KRUS Nowy Sącz.

Główni specjaliści Wydziału Prewencji PT KRUS w Nowym Sączu  – Adam Lipień, Tomasz Baran, Józef Głód, wizytując gospodarstwa w miejscowościach: Korzenna, Lipnica Wielka, Krużlowa Niżna, Czarny Potok, Jazowsko, Podegrodzie, Podrzecze, Mokra Wieś spotkali się z rolnikami podczas ich pracy w polu.

Oceniano potencjalne zagrożenia, na jakie są narażone osoby podczas eksploatacji ciągników, przyczep i szeregu maszyn używanych w czasie prac żniwnych. Specjaliści zwrócili uwagę, że czynności te powinny być wykonywane tylko przez osoby dorosłe, zdrowe, posiadające wymagane kwalifikacje. W żadnym wypadku nie należy przystępować do napraw i regulacji maszyn rolniczych przy włączonym zasilaniu.

W czasie transportu ładunki objętościowe muszą być zabezpieczone przed niekontrolowanym spadaniem. Nie mogą na nich przebywać osoby. Podczas pracy      w zespole należy ustalić sposoby porozumiewania się. Konieczne również jest zapewnienie ze strony rolników stałej opieki osób dorosłych nad małymi dziećmi i wyznaczenie miejsca ich zabaw z dala od części produkcyjnej gospodarstwa.

Wszystkim osobom obecnym podczas wizytacji wręczano broszury i ulotki o tematyce prewencyjnej oraz życzono sprzyjającej pogody podczas zbiorów, dobrych planów
i bezwypadkowej pracy.

(JB), Źródło: KRUS w Nowym Sączu

Bezpieczne żniwa 2016. Jakie zagrożenia czyhają na rolników?


Dziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)