Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 20 maja. Imieniny: Bazylego, Bernardyna, Krystyny
03/07/2020 - 15:15

Najzdolniejsi odebrali dyplomy i stypendia Funduszu im. Braci Potoczków

W biurze Fundacji Sądeckiej najzdolniejsi młodzi Sądeczanie odbierali ostatnią transzę stypendium z Funduszu Stypendialnego im. Braci Potoczków, o łącznej wysokości 50 500 zł. Każdy z nich (w miejsce planowanej gali stypendialnej, która nie mogła się odbyć z racji pandemii) otrzymał pamiątkowy dyplom. Uczniom towarzyszyli również rodzice.

Stypendyści 2020

Pierwsi beneficjenci Funduszu ukończyli już studia, założyli własne rodziny i zajęli ważne miejsce w społeczeństwie. Pracują w biznesie, administracji, nauce, kulturze, czy też są menadżerami, inżynierami, nauczycielami, redaktorami.

W czwartek i piątek stypendium odebrali laureaci konkursu wniosków, laureaci konkursów wchodzących w skład projektu Sądecki Diament, tj. „Mój Region – Moja Duma, Moje Miasto – Moja Duma”, „Sądeckie Młode Talenty”, „Nowy Sącz – Nowe Technologie” oraz laureaci projektu „Małopolskie Talenty”, którzy pilnie uczestniczyli na wszystkich zajęciach w Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych.

Przypomnijmy, że Fundusz Stypendialny im. Braci Potoczków wspiera naukę zdolnej młodzieży nierzadko znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. Jego celem jest również promowanie młodych talentów, uczniów twórczych, pragnących robić więcej i wiedzieć więcej dla własnego rozwoju i doskonalenia się.

Na stypendium mogą liczyć uczniowie oraz studenci z najlepszą średnią ocen. Brane jest przy tym pod uwagę kryterium dochodu przypadającego na każdego członka w rodzinie za miesiąc lipiec. Dodatkowe stypendia mogą otrzymać laureaci konkursów współorganizowanych przez Fundację Sądecką oraz Społeczno-Kulturalne Towarzystwo „Sądeczanin”.

Inicjatorem powstania Funduszu w 1992 roku był ówczesny poseł Zygmunt Berdychowski. Za jego patronów celowo wybrano braci Jana i Stanisława Potoczków z Rdziostowa, którzy zmienili sądecką wieś na przełomie XIX i XX wieku i pokazali, że „jak się bardzo chce, to można góry przenosić”.

Chętnych z roku na rok przybywa, a Fundacja Sądecka stara się pozyskiwać coraz większe środki. Młodzież pobierająca stypendium ma przez to też pewne zobowiązania, jednym z nich jest udział w wolontariacie.

Od roku akademickiego 2015/2016 Fundusz Stypendialny im. Braci Potoczków dołączył do elitarnego grona organizacji lokalnych współrealizujących ogólnopolski Program Stypendiów Pomostowych. Celem tego projektu jest pomoc młodym ludziom z subregionu sądeckiego O stypendia pomostowe mogą ubiegać się maturzyści, którzy zostali przyjęci na I rok studiów publicznej uczelni akademickiej, mieli dobry wyniki na maturze, a także żyją w rodzinie o trudnej sytuacji finansowej, zameldowanej na wsi bądź w małym mieście. Nabór do tego programu jest przeprowadzany oddzielnie w lipcu i sierpniu.

W ramach Funduszu Stypendialnego im. Braci Potoczków, tylko w poprzednim roku szkolnym/akademickim 2019/2020 pomocą objęto 158 osób. Łączna wartość wypłacanych w nim stypendiów wyniosła 163 850 zł.

W sumie, od początku działalności Funduszu Stypendialnego im. Braci Potoczków stypendia otrzymało 5 101 uczniów/studentów o łącznej wartości 4.575.000 złotych. Oto zdjęcia osób, które otrzymały w tym roku stypendium. (Tekst i fot.: MP)

Stypendyści odebrali dyplomy i świadczenia z Funduszu im. Braci Potoczków
Przedstawiamy stypendystów, którzy odebrali świadczenia oraz dyplomy z Funduszu im. Braci Potoczków.


Dziękujemy za przesłanie błędu