Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Piątek, 14 maja. Imieniny: Bonifacego, Julity, Macieja
14/03/2014 - 12:00

Konkurs dla uczniów na pisanki tradycyjne

Gorlickie Centrum Kultury ogłosiło XIX Konkurs Plastyki Obrzędowej na Pisankę Wielkanocną. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych.
Celem konkursu jest zachowanie twórczości ludowej, rozbudzanie zainteresowań tradycyjną sztuką plastyczną oraz pełniejsze poznanie form kultury ludowej wśród dzieci i młodzieży.
Przedmiotem konkursu są pisanki wykonane w technikach i o motywach zdobniczych tradycyjnych na terenie powiatu gorlickiego. Pisanki wykonane współczesnymi materiałami i technikami plastycznymi nie będą brane pod uwagę.
Konkurs zostanie przeprowadzony w czterech kategoriach:
- uczniowie klas I – III szkół podstawowych
- uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych
- uczniowie gimnazjów
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Z jednej szkoły w danej kategorii maksymalnie może wziąć udział siedmiu uczniów.
Każdy uczestnik konkursu powinien dostarczyć dwie pisanki wykonane jedną techniką plastyczną do GCK (ul. Michalusa 4) w terminie 24 – 28 marca .
Do prac należy dołączyć karteczkę napisaną pismem drukowanym, zawierającą: imię i nazwisko autora prac, wiek (klasa), adres i telefon szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna.
Pisanki będzie oceniać powołana przez organizatorów komisja. Wyniki konkursu oraz termin wręczenia dyplomów i nagród uczestnikom konkursu zostaną zamieszczone na stronie GCK (www.gck.gorlice.pl) po jego rozstrzygnięciu.
Złożenie prac konkursowych oznacza zgodę uczestnika na publikowanie i wykorzystywanie materiałów fotograficznych i filmowych w prasie i TV oraz innych mediach reklamujących konkurs. Pisanki dostarczone na konkurs nie podlegają zwrotowi.
(jg) Źródło i fot.: UM Gorlice, UMWM, arch.
 


Dziękujemy za przesłanie błędu

SĄDECZANIN ROKU 2020