Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 9 lutego. Imieniny: Bernarda, Eryki, Rajmunda
05/12/2022 - 18:15

Licytacje komornicze 13 stycznia 2023. Sprawdź, co możesz kupić w atrakcyjnej cenie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Maksymilian Szostek zawiadamia że w dniu 13.01.2023r. o godz 10:00 w sali nr 206 Sądu Rejonowego w Nowym Saczu przy ul. J. Smolika 1, 33-300 Nowy Sącz odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości.

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 157,85m2 (wykończony  i zamieszkały w kondygnacji parteru - pow. użytkowa 78,33 m2, kondygnacja poddasza niewykończona w stanie surowym) położona w Klimkówce stanowiąca działkę ewidencyjną nr 144/18 o powierzchni 0,29 ha w obrębie ewidencyjnym Klimkówka, gmina Chełmiec, powiat nowosądecki, województwo małopolskie. Przedmiotowa nieruchomość jest objęta księgą wieczystą  nr NS1S/00118185/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 376 600,00 zł

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 282.450,00 zł.

Rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości wynosi 37.660,00 zł. 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub złożyć rękojmię na konto tutejszej kancelarii.

W przypadku wpłaty na rachunek bankowy kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem licytacji. 

Nieruchomości można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. 

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Nowym Saczu do Wydziału Cywilnego; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

[email protected],  fot. www.pixabay.comDziękujemy za przesłanie błędu