Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 8 czerwca. Imieniny: Ady, Celii, Medarda
19/11/2022 - 18:00

Licytacje komornicze 2 grudnia 2022. Sprawdź, co możesz kupić w okazyjnej cenie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu zawiadamia że w dniu 02 grudnia 2022 r. o godz. 10.00 w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu ul. dr J. Smolika 1, sala nr 206 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej.

Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Rdziostów, gminie Chełmiec składająca się z działki ewidencyjnej nr 131. Przedmiotowa nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą o nr NS1S/00081286/2,  w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu, VI Wydziale Ksiąg Wieczystych. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  205 000,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 153 750,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 20 500,00 zł w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego.

Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją.  W dniu licytacji  wadium nie będzie przyjmowane.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

W dniu 30 listopada 2022 r. w godzinach 11:00 - 12:00 można oglądać tę nieruchomość, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika w Nowym Sączu przy ul. Pijarska 15/2.
                  

[email protected],  fot. www.pixabay.com

Dziękujemy za przesłanie błędu