Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 8 czerwca. Imieniny: Ady, Celii, Medarda
20/11/2022 - 22:25

Licytacje komornicze 2 grudnia 2022. Zobacz jakie nieruchmomości są wystawione

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Robert Lorek mający kancelarię w Nowym Sączu przy ul. Rynek 7 zawiadamia że w dniu 02 grudnia 2022 roku o godz. 1200 w sali nr 206 Sądu Rejonowego w Nowym Sączu ul. Smolika 1 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości.

Działki nr 187/1 (po podziale działki nr 187/2 i 187/3), 34 i 43 położone w Korzennej i objęte księgą wieczystą NS1S/00035024/1 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, stanowiącej własność dłużnika.

Zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym działka nr 43 o pow. 1,02 ha oszacowana jest na kwotę 332.800,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 249.600,00 zł.

Niezabudowana działka nr 34 o pow. 0,18 ha oszacowana jest na kwotę 22.900,00 zł. Cena wywoławcza działki nr 34 w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 17.175,00 zł.

Niezabudowana działka nr 187/2 o pow. 0,7696 ha oszacowana jest na kwotę 135.200,00 zł. Cena wywoławcza działki nr 187/2 w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 101.400,00 zł.

Niezabudowana działka nr 187/3 o pow. 1,1998 ha oszacowana jest na kwotę 210.800,00 zł. Cena wywoławcza działki nr 187/3 w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 158.100,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (na działkę nr 43 kwota 33.280,00 zł, na działkę nr 34 kwotę 2.290,00 zł, na działkę nr 187/2 kwotę 13.520,00 zł, na działkę nr 187/3 kwotę 21.080,00 zł) najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmię można wpłacić w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia 17 listopada 2022 roku do dnia 01 grudnia 2022 roku zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
                                                                                                                                            

[email protected],  fot. Pixabay 

Dziękujemy za przesłanie błędu