Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 8 czerwca. Imieniny: Ady, Celii, Medarda
20/12/2022 - 18:10

Licytacje komornicze 20 stycznia 2023. Sprawdź, co możesz mieć w okazyjnej cenie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Maksymilian Szostek zawiadamia że w dniu 20.01.2023r o godz 10:00 w sali nr 206 Sądu Rejonowego w Nowym Saczu przy ul. J. Smolika 1, 33-300 Nowy Sącz odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości.

Udział 1/2 w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 121,00 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 32,00 m2 położonej w Łabowej składającej się z działki ewidencyjnej nr 158 o łącznej powierzchni 0,1000 ha. Przedmiotowa nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą o nr NS1S/00034581/6 w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu, VI Wydziale Ksiąg Wieczystych
stanowiącej własność dłużnika.

Udział 1/2 w  nieruchomości oszacowana jest na kwotę: 131.500,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji udziału 1/2 wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 98.625,00 zł. Rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania  nieruchomości wynosi 13.150,00 zł. 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych. W przypadku wpłaty na rachunek bankowy kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem licytacji. 

Nieruchomości można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. 

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Nowym Saczu do Wydziału Cywilnego; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

Zobacz też: Nowy Sącz: to był niesamowity koncert. Piękne kolędy i unikatowe brzmienie

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

[email protected],  fot. Pixabay

Dziękujemy za przesłanie błędu