Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 8 czerwca. Imieniny: Ady, Celii, Medarda
21/11/2022 - 15:35

Licytacje komornicze 9 grudnia 2022. Jakie nieruchmomości są do kupienia?

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Artur Kłonica zawiadamia że w dniu 9 grudnia 2022r. o godz. 10:00 w sali nr 206 Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. dr J. Smolika 1 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości.

Nieruchomość wystawiona na licytację komorniczą składa się z działki gruntowej o nr ew. 210, obręb 0012 o pow. 5400m2 położonej w miejscowości: Rogi gm. Podegrodzie.

Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu o nr KW NS1S/00044991/6.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 36 600,00 zł. 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 27 450,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania  tj. kwotę: 3 660,00 zł 

Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcia licytacji na poniższy rachunek bankowy komornika.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajdują się do wglądu w siedzibie kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

[email protected],  fot. www.pixabay.com

Dziękujemy za przesłanie błędu