Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 26 lipca. Imieniny: Anny, Mirosławy, Joachima
18/06/2021 - 20:25

Moda na wieś? Stwórz najlepsze logo, dostaniesz 5 tysięcy

W tym, że wieś ze wszystkimi jej walorami od pewnego czasu przeżywa renesans nie trzeba nikogo przekonywać. Zwłaszcza teraz, kiedy weźmiemy pod uwagę sytuację epidemiologiczną, lockdown i masowy weekendowy eksodus z miast do wsi lub chociaż miejskich ogródków działkowych.

  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło ogólnopolski konkurs na logo zawierające hasło „Moda na wieś”
  • Celem konkursu jest promocja obszarów wiejskich
  • Prace można zgłaszać do 30 czerwca br.
  • Nagroda dla zwycięzcy wynosi 5 tys. złotych

Wieś przestała kojarzyć się z biedą, a paradoksalnie jest nawet synonimem pewnego rodzaju luksusu. Mimo to wciąż nie brakuje inicjatyw i pomysłów by do wsi przekonać - tak by nie tylko do niej co jakiś czas wracać, ale by w niej zostać. Ogłoszony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogólnopolski konkurs na logo „Moda na Wieś” jest jednym z narzędzi, które ma do polskiej wsi zaprosić jeszcze więcej osób.

Cel ogłoszonego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi konkursu jest jasny i polega na wyborze najlepszego spośród przesłanych do MRiRW logo oddającego temat „MODA NA WIEŚ”. Zgodnie z regulaminem konkursu nadesłane logo ma promować polską wieś w taki sposób by jednocześnie uwzględnić jej walory naturalne, dziedzictwo kulturowe, dziedzictwo kulinarne jak również różnorodność przyrodniczą.

Prace mają również ukazywać obszary wiejskie jako te, które oferują całoroczne atrakcje a nie będące tylko „destynacjami weekendowymi”. Wreszcie celem konkursu jest promocja działań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020. Warunkiem udziału w konkursie jest umieszczenie w przesłanym logo słów „MODA NA WIEŚ”.

W konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne jak również osoby prawne z terenu całej Polski (z wyłączeniem pracowników organizatora – Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi). Warunkami formalnymi udziału w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego udostępnionego na stronie internetowej MRiRW oraz załączenie do wniosku projektu tytułowego logo. Organizator wyraźnie precyzuje w jakiej formie i na jakich warunkach projekt ma zostać dołączony.

Każdy uczestnik może zgłosić do udziału w konkursie wyłącznie jednio logo. Prace można zgłaszać w terminie do 30 czerwca br. – w wersji tradycyjnej zgłoszenie powinno zostać wysłane na adres siedziby Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, koszty wysyłki obciążają zgłaszającego. Wyboru zwycięskiej pracy dokona specjalna komisja powołana przez organizatora, składająca się z siedmiu osób działających pod kierunkiem Przewodniczącego.

Każde nadesłane do udziału w konkursie zgłoszenie komisja będzie rozpatrywać pod względem walorów artystycznych, innowacyjności i funkcjonalności. Z tym zastrzeżeniem jednak, że ocenie poddane zostaną wyłącznie te prace, które zostały nadesłane z zachowaniem terminu i pozostałych, wskazanych powyżej warunków „technicznych” (rozdzielczość, wymiary etc.).

Informacja o wynikach konkursu i danych zwycięzcy zostaną podane na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w dniu 19 lipca br. Zwycięzca konkursu obok dumy i satysfakcji z wygranej otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5000 złotych (pomniejszoną o podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami). (Paulina Sudoł) Fot. giani/PixabayDziękujemy za przesłanie błędu