Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 8 czerwca. Imieniny: Ady, Celii, Medarda
18/01/2023 - 16:20

Nowy Sącz: licytacje komornicze 8 lutego 2023. Zobacz jakie nieruchmomości są wystawione!

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu zawiadamia że w dniu 08 luty 2023 roku o godz 9.00 w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu ul. dr J. Smolika 1, sala nr 203 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Nowy Sącz ul. Długosza.

Nieruchomość wystawiona na licytację komorniczą stanowiąca:

- prawo własności udziału w 13/40 części nieruchomości, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Sączu prowadzi księgę wieczystą  o numerze: NS1S/00015033/1 i związanego z nim udziałem w częściach wspólnych nieruchomości, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Sączu prowadzi księgę wieczystą  o numerze: NS1S/00015032/4 o nr. działki 808/1 położonej w miejscowości Nowy Sącz ul. Długosza.

- prawo własności udziału w 1/8 części nieruchomości dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Sączu prowadzi księgę wieczystą  o numerze: NS1S/00013724/8
w załączeniu  przesyła  protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

- udział w 13/40 części nieruchomości o nr. KW  NS1S/00015033/1 i związanego z nim udziałem w częściach wspólnych nieruchomości o nr. KW NS1S/00015032/4.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  351 000,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 263 250,00 zł. 

Przystępujący do licytacji komorniczej zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 proc. ceny oszacowania nieruchomości.

- udział w 1/8 części nieruchomości o nr KW: NS1S/00013724/8

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  49 000,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 36 750,00 zł.

Przystępujący do licytacji komorniczej zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 proc. ceny oszacowania nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

W dniu 06 luty 2023 r. w godzinach 10.00-11.00 można oglądać tę nieruchomość, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika w Nowym Sączu przy ul. Pijarska 15/2.

[email protected],  fot. Pixabay 

Dziękujemy za przesłanie błędu