Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 8 czerwca. Imieniny: Ady, Celii, Medarda
14/12/2022 - 14:30

Nowy Sącz: licytacje komornicze 9 stycznia 2023. Sprawdź nieruchmości na licytacji

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Natalia Zamora Kancelaria Komornicza nr IX w Nowym Sączu zawiadamia że w dniu 09.01.2023 r. o godz. 10:00 w sali nr 206 Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, ul. dr Juliana Smolika 1, 33 - 300 Nowy Sącz odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości.

Nieruchomość wystawiona na licytację komorniczą stanowiąca lokal mieszkalny oznaczony numerem 60 o powierzchni użytkowej 48,07 m2, znajdująca się na IV piętrze budynku wielorodzinnego, położonego w Nowym Sączu przy ul. Korzeniowskiego 10.

Lokal składa się z przedpokoju, 2 pokoi, kuchni, łazienki oraz wc. Z własnością lokalu związany jest udział właściciela lokalu w gruncie oraz częściach wspólnych budynku i urządzeniach nie służących do wyłącznego użytku właścicieli wyodrębnionych lokali, który wynosi 4807/1266530. 

Dla przedmiotowego lokalu mieszkalnego została założona księga wieczysta nr NS1S/00117422/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Stan techniczny i standard lokalu mieszkalnego określono jako dobry.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 249 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 186 750,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 900,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym w postaci dożywotniej służebności osobistej polegającej na prawie zamieszkiwania w zajętym lokalu. Służebność pozostaje w mocy z potrąceniem jej wartości z ceny nabycia. Wartość ograniczonego prawa rzeczowego wynosi: 47 900,00 zł.

Elaborat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika w godzinach przyjęć interesantów, tj. w każdy czwartek między godziną 9:00-12:00, 14:00-16:00. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w sądzie oraz oglądać nieruchomość. Komornik nie sprawuje zarządu nad nieruchomością.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

[email protected],  fot. www.pixabay.com

Dziękujemy za przesłanie błędu