Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 19 sierpnia. Imieniny: Emilii, Julinana, Konstancji
15/01/2019 - 10:40

Jaki będzie 2019 rok dla gminy Łącko? Jakie zagrożenia czyhają na mieszkańców?

Jaki był dla gminy Łącko 2018 rok, a jaki będzie nowy 2019? Przed jakimi szansami stanie wójt? Jakie zagrożenia czyhają na mieszkańców? Te i wiele innych pytań zadaliśmy w rozmowie z Janem Dziedziną – wójtem gminy Łącko.

Jaki był miniony 2018 rok dla gminy Łącko?

- To był dla nas bardzo intensywny, ale równocześnie dobry rok. Intensywny z racji wielu inwestycji realizowanych przez gminę Łącko, jak też z powodu bardzo dużego spectrum działań podejmowanych przez nas. Wydatki inwestycyjne zamknęły się kwotą ponad 24 mln zł. Największą część tej sumy stanowią środki wydatkowane na zadania drogowe oraz z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska – budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej oraz dofinansowanie wymiany starych pieców C.O. W moim przypadku był to również rok stojący pod znakiem wyborów samorządowych, w których nastąpiła ocena moich działań na stanowisku wójta gminy Łącko przez mieszkańców. W pracy samorządowej to jest zawsze pewna cezura. W przypadku oceny negatywnej trzeba się z samorządem rozstać i szukać sobie innego obszaru do działania, bo przecież na samorządzie ani życie, ani świat się nie kończy. Jeśli mieszkańcy wystawiają pozytywną ocenę to jest wielka satysfakcja i robi się dalej ,,swoje”. Tak jest w moim przypadku.  

Jaki będzie nowy 2019 rok dla wójta i mieszkańców gminy Łącko?

- To będzie kolejny rok wielu działań i wyzwań nie tylko dla mnie, ale i dla zespołu, którym kieruję. Wskazuje na to chociażby sam budżet gminy Łącko na 2019 rok, w którym zapisane są różnego rodzaju zadania inwestycyjne na ponad 30 mln zł. To będzie również kolejny rok starań o środki zewnętrzne  dla naszej gminy. Mam nadzieję, że podobnie jak w ostatnich latach również i w tym będziemy skuteczni w tym zakresie, a do niektórych naborów przygotowujemy się już od wielu miesięcy. Wspomnę tylko, że jeszcze czterema laty budżet gminy Łącko wahał się w okolicy 54 mln zł, w poprzednim roku to było już ponad 103 mln, a w obecnym ponad 106 mln zł. To są właśnie te szanse, które trzeba starać się na miarę posiadanych możliwości wykorzystać. Te szanse to środki zewnętrzne.

Rok 2019 to rok nowych szans i możliwości, ale również zagrożeń.

Zagrożeń jest wiele. Odpowiadając na poprzednie pytanie wspomniałem, że skutecznie pozyskujemy środki zewnętrzne, zwłaszcza unijne, ale nasza gmina tak jak i inne nie ma nieograniczonych możliwości w zakresie środków własnych niezbędnych przy każdym działaniu. Dochody mamy takie jakie mamy. Nie chcemy iść w stronę drastycznych podwyżek stawek podatków lokalnych, a przecież oczekiwania mieszkańców rosną, co zresztą jest zrozumiałe. Nasza gmina nie jest wyspą oderwaną od reszty Sądecczyzny czy Małopolski i podobnie jak zdecydowana większość gmin mamy problem z rosnącymi w zastraszającym tempie zarówno cenami wywozu śmieci, jak i ich ilością. Innym bardzo poważnym zagrożeniem czy niewiadomą są ceny energii elektrycznej. Co prawda w ostatnim czasie zapanował tu jakiś stan zawieszenia, ale wszyscy wiemy, że problem wróci wcześniej czy później ze zdwojoną siłą, a odsunięcie go bo jest rok wyborczy na pewno nie spowoduje, że sam się rozwiąże. Kolejny problem to rosnące wydatki na oświatę. Nasza gmina do bieżącego utrzymania szkół w ubiegłym roku musiała dołożyć ze środków własnych ponad 5 mln zł. W naszym przypadku 11 szkół podstawowych, ośmioklasowych to nie jest stan racjonalny. A przecież chcemy realizować kolejne inwestycje oświatowe, by zapewnić naszym uczniom nie tylko godne, ale jak najlepsze warunki do startu w dorosłe życie. Jeśli mamy w oddziałach klasowych po kilku uczniów (a nie są to przypadki odosobnione) to nie ma mowy o bilansowaniu się w kwocie otrzymywanej z budżetu państwa w ramach subwencji oświatowej.

Jakie najważniejsze inwestycję zostaną zrealizowane w najbliższym roku?

Nasze największe inwestycje w 2019 roku to kontynuacja rozpoczętych już zadań tj. budowa oczyszczalni ścieków w Łącku za ponad 16 mln zł i kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży za ok. 7 mln zł. Chcemy również ruszyć z budową Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej. To zadanie z obszaru marzeń. Mamy pozyskane na ten cel 6 mln zł ze środków unijnych. Mając świadomość rozmiaru tego zadania chcielibyśmy rozpocząć jego realizację z nastawieniem, że będziemy go etapować, bo nie możemy zaprzestać innych przedsięwzięć jak chociażby drogowych. Mamy również gotową dokumentację techniczną budowy sali gimnastycznej przy SP w Maszkowicach i chcemy poszukać na ten cel środków zewnętrznych. Planujemy też rozpocząć budowę wielofunkcyjnego budynku w Obidzy, w którym docelowo znajdzie się lokum dla tamtejszej OSP, świetlicy środowiskowej, biblioteki, jak też sala do spotkań lokalnej społeczności wraz z niezbędnym zapleczem. Na to zadanie mamy pozyskane 0,5 mln zł ze środków unijnych. Podobną kwotę z takich samych funduszy mamy na budowę brakującego odcinka chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 968 w Zabrzeży i to zadanie również chcemy w tym roku zrealizować. To nie wszystkie zadania jakie chcemy w bieżącym roku wykonać. Nie wspomniałem o drogowych. Wymieniłem tylko najważniejsze.    

RG [email protected], Fot. arch. Sądeczanin.info
Jeśli zauważyłeś błąd w tekście, zaznacz fragment z błędem i wyślij do redakcjiDziękujemy za przesłanie błędu


Sierpniowy miesięcznik "Sądeczanin"