Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 19 września. Imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda
18/11/2019 - 14:55

Rok samorządu: jak radzi sobie wójt gminy Korzenna

Gospodarz gminy Korzenna Leszek Skowron nie należy do samorządowych debiutantów. Rządzi gminą już kilka kadencji. Mieszkańcy obdarzają go zaufaniem, ale też bardzo uważnie śledzą to, co realizuje ze swoich obietnic wyborczych.

Rok po wyborach samorządowych, to czas na pierwsze podsumowania. Z jakimi problemami w ciągu tych dwunastu minionych miesięcy przyszło mu się zmierzyć? Które z nich udało mu się rozwiązać, a które spędzają wójtowi nadal sen z powiek? Mieszkańcy mogą już korzystać z dwóch sfinalizowanych inwestycji. Jakich? O to i inne sprawy istotne dla gminy Korzenna i jej mieszkańców zapytaliśmy urzędującego wójta Leszka Skowrona.

Z czym sobie pan jeszcze przez ten rok nie poradził, co okazało się najtrudniejsze?
- W tej chwili najpoważniejszym problemem jest radykalny wzrost cen towarów i usług. Szczególnie widoczne jest to w trakcie przetargów, gdy oferty uczestniczących w nich firm znacznie przekraczają zakładane pierwotnie wydatki. Przykład z ostatnich tygodni to oferta na zagospodarowanie odpadów komunalnych. Złożona propozycja opiewa na kwotę dwukrotnie wyższą od dotychczasowych kosztów z tym związanych.

Co więcej, wstępne rozeznanie w tej sprawie, jakiego dokonaliśmy także w innych rejonach województwa, wskazuje, że ceny tego typu usług wszędzie poszły zasadniczo w górę. Znacznie wyższe stawki niż przed rokiem oferują firmy zajmujące się zimowym utrzymaniem dróg i to z pewnością też jest duży dylemat. Wydatki na ten cel nie dają żadnych długotrwałych skutków, a im większe pieniądze wydane na ten cel, tym mniejsze możliwości wydatków inwestycyjnych.

Które z wyborczych obietnic już udało się zrealizować?
- Sfinalizowane zostały już dwie duże inwestycje, których realizacja była zawarta w programie wyborczym. Jedna z nich to sala gimnastyczna w Jasiennej, a druga to sala wielofunkcyjna przy Szkole Podstawowej w Posadowej Mogilskiej. Obiekty są już do dyspozycji uczniów, którym znacząco poprawiły się warunki do uprawiania sportu. Z sal korzystać mogą także mieszkańcy w ustalonych przez dyrekcję szkół godzinach. Do innych zrealizowanych inwestycji należy wybudowane boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Koniuszowej.

Zakończono także kilka inwestycji drogowych, które ponownie były jednym z zasadniczych elementów programu wyborczego. Wybudowane zostały m.in. dwa mosty w Korzennej i w Słowikowej oraz kilka kilometrów dróg: w Korzennej, Lipnicy Wielkiej, Bukowcu, Wojnarowej.

Do dyspozycji naszych mieszkańców jest inkubator przetwórstwa lokalnego, w którym po kosztach można przygotować soki z własnych owoców, skorzystać z suszarni owoców czy wędzarni wędlin.  W Mogilnie rozpoczął działalność Dom Seniora. Na jego potrzeby przeprowadzony został kapitalny remont budynku dawnej poczty. Niebawem zakończy się też budowa kolejnego odcinka kanalizacji o długości ponad 6 km w Mogilnie i Posadowej Mogilskiej.

Jakie będą pana priorytety na najbliższe cztery lata? Czy zmieniły się one wobec pierwotnych założeń?
- Odkąd objąłem urząd wójta zawsze staram się konsekwentnie realizować program wyborczy i ta zasada się nie zmieniła. W dalszym ciągu moim priorytetem pozostaje wywiązać się rzetelnie ze złożonych obietnic.

Jeśli chodzi o najpoważniejsze zadania to na pierwszym miejscu jest hala sportowa w Korzennej, która jest największą inwestycją kubaturową w historii gminy i równocześnie najbardziej kosztowną. Krok po korku zmierzamy do celu i mam nadzieję, że w stosunkowo niedalekiej perspektywie mieszkańcy będą mogli z niej korzystać na różne sposoby. Niezmiennie remontowane będą drogi, wybudujemy też kolejne chodniki, bo zapotrzebowanie pod tym względem jest duże.

Czytaj także: Rok samorządu: co dało w kość wójtowi Stachowi, a co poszło jak z płatka?

W planach jest również budowa basenu przy hali sportowej w Korzennej. Pozyskaliśmy już na ten cel dofinansowanie. W Siedlcach urządzony zostanie Klub Seniora, a ponadto powinien rozpocząć się pierwszy etap rozbudowy szkoły w Łęce. W planach jest także dalsza modernizacja i budowa infrastruktury sportowej przy szkołach. Jak zawsze realizowany będzie szereg mniejszych inwestycji w poszczególnych sołectwach. Szczegółowy wykaz inwestycji przedstawiany jest co roku przy uchwalaniu budżetu.

Jak pan ocenia współpracę z radnymi?
- Współpraca z radnymi układa się bardzo dobrze. Dzięki zaangażowaniu radnych, ich rozeznaniu w potrzebach mieszkańców oraz trafnym sugestiom postawione w kampanii wyborczej cele mogą być realizowane sprawnie. Nie tracimy czasu na jałowe spory, ale dyskutujemy merytorycznie. To pozwala planować zadania i wykonywać je zgodnie z harmonogramem. Jestem wdzięczny radnym za to, że potrafią myśleć kategoriami całej gminy i rozumieją, że nie wszystko można zrobić jednocześnie.

Czy mając doświadczenia tego roku podjąłby pan ponownie decyzję o starcie w wyborach?
- Decyzja byłaby dzisiaj identyczna, tym bardziej, że ledwie po roku jest już sporo efektów. Pełnienie urzędu wójta gminy Korzenna traktuję jako zaszczyt i cieszę się, że w jakiejś mierze mogę realizować oczekiwania mieszkańców i poprawiać ich komfort życia w gminie.

Rozmawiała Iga Michalec, fot. UG w Korzennej


Dziękujemy za przesłanie błędu

Miesięcznik Sądeczanin - wydanie wrześniowe