Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 16 stycznia. Imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza
15/07/2019 - 07:35

Współczesna poezja to rzeźbienie w słowie, to szukanie znaczeń

Polonistom i znawcom literatury nie trzeba chyba przedstawiać prof. Bolesława Farona. Jest on czołowym historykiem literatury, znawcą twórczości Władysława Orkana, krytykiem, publicystą, byłym ministrem oświaty i wykładowcą akademickim. Laureatem konkursu o Nagrodę im. ks. Bolesława Kumora w 2016 roku, którą otrzymał za całokształt pracy twórczej.

Profesor od lat zasila regionalne periodyki, w tym miesięcznik „Sądeczanin” swoimi artykułami i rozprawami, organizuje konferencje i seminaria o sądeckiej kulturze i piśmiennictwie, czego plonem są wartościowe publikacje. Dorobek naukowy pana profesora jest imponujący.

Właśnie na rynku wydawniczym ukazała się jego najnowsza, niezwykle cenna książka pt. "Poeci Sądecczyzny". Jest to antologia zawierająca biogramy 31 poetów związanych z Nowym Sączem i Sądecczyzną, bądź związanych przez swoją twórczość z tym regionem.

Prof. Bolesław Faron pracował nad przygotowaniem tego niezwykle cennego, wręcz unikatowego leksykonu trzy lata.

O tym co go skłoniło do podjęcia takiej tematyki, o czym pisze, czy miał przyjemność osobiście poznać wszystkich poetów, których sylwetki zawarł w tej publikacji dowiesz się z rozmowy w materiale filmowym.

Takiej publikacji na sądeckim rynku zdecydowanie brakowało...

- Jest to, co trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, pierwsza książka tego typu w Nowym Sączu i na Sądecczyźnie.

Sądecczyzna, to region mający szczęście do artystów, w tym również poetów?

- Sądecczyzna jest bardzo bogata, rodna, jeśli można tak powiedzieć, w poetów. Jednocześnie jest krainą, która inspiruje poetów urodzonych, zamieszkałych w innych regionach kraju, którzy przyjechawszy tutaj, albo w celach wypoczynkowych, rekreacyjnych, albo studyjnych zostali przez krajobraz, albo kontakty z ludźmi zainspirowani do twórczości artystycznej.  

W najnowszej antologii prof. Bolesława Farona można przeczytać o: Joannie Babiarz, Marku Basiadze, Tadeuszu Basiadze, Bronku z Obidzy, Henryku Cyganiku, Przemysławie Dakowiczu, Krystynie Dulak – Kulej, Ignacym Stanisławie Fiucie, Tadeuszu Giewoncie – Szczecinie, Andrzeju Górszczyku, Jerzym Harasymowiczu, Januszu Jedynaku, Antonim Kiemystowiczu, Wisławie Kolarzu, Marii Kownackiej, Barbarze Krężołek-Paluchowej, Piotrze Krzykalskim, Wojciechu Kydybie, Małgorzacie Lebdzie, Marii Lebdowiczowej, Jacku Lubarcie – Krzysicy, Władysławie Lubasiowej, Wandzie Łomnickiej – Dulak, Jerzym Masiorze, Petro Muriance, Danucie Marii Sułkowskiej, Pawle Szelidze, Andrzeju Krzysztofie Torbusie, Andrzeju Warzesze, Emilu Węgrzynie i Adamie Ziemianinie.

Publikację udało się wydać dzięki wsparciu Społeczno - Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin”, które realizowało projekt pt. „Wydanie publikacji Bolesława Farona pt. „Poeci Sądecczyzny. Antologia”. Dofinansowanie udało się pozyskać z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Publikacja trafi do bibliotek, szkół oraz do Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin” działającym przy Fundacji Sądeckiej.

i.michalec@sadeczanin.info, fot. IM, film: Krzysztof Stachura.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji KulturyDziękujemy za przesłanie błędu