Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 15 lipca. Imieniny: Henryka, Igi, Włodzimierza
14/05/2014 - 18:33

Plebiscyt o tytuł „Sądeczanina Roku”

W zakresie promocji Sądecczyzny oraz kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych Fundacja Sądecka od 1998 roku przeprowadza plebiscyt o zaszczytny tytuł Sądeczanina Roku. Jego ideą jest promowanie ludzi nietuzinkowych, zasłużonych dla środowisk lokalnych, którzy swoją codzienną pracą i działalnością przyczyniają się do wspólnego dobra i rozwoju Sądecczyzny. Osoby te cieszą się szacunkiem innych ludzi, swoim życiem i pracą pomagają innym. Wpływają pozytywnie na kształtowanie postaw obywatelskich, kultury i tradycji swoich regionów. - Plebiscyt na Sądeczanina Roku ma na celu ukazania wybitnych sądeczan pracujących na różnych polach życia społecznego dla dobra Ziemi Sądeckiej - mówi Zygmunt Berdychowski, pomysłodawca konkursu.


Tytuł przyznawany jest corocznie głosami osób dobrowolnie biorących udział w plebiscycie prasowym lub w innej formie medialnej z szerokim udziałem publiczności.

Zgłoszenia kandydatów do tytułu przyjmowane są w biurze Fundacji Sądeckiej w Nowym Sączu przy ul. Barbackiego 57 do 31 grudnia każdego roku. Kandydatów do tytułu mogą zgłaszać organizacje społeczne, samorządowe stowarzyszenia regionalne, branżowe i ośrodki administracji terenowej działające na terenie powiatu nowosądeckiego i miasta Nowego Sącza.
 
Nominacji do tytułu Sądeczanin Roku w plebiscycie dokonuje kapituła, której przewodniczy Zygmunt Berdychowski, twórca Fundacji Sądeckiej i pomysłodawca plebiscytu lub osoba przez niego do tego wyznaczona. Członków komisji powołuje każdego roku przewodniczący.
Sylwetki nominowanych prezentowane są w miesięczniku i na portalu Sądeczanin. W prasie, w tym w miesięczniku "Sądeczanin", drukowane są kupony konkursowe. Laureaci tego plebiscytu wybierani są przez mieszkańców Sądecczyzny , za pomocą kuponów do głosowania oraz głosów oddanych elektronicznie na adres poczty mailowej biura FS.
 
Ogłoszenie wyników odbywa się podczas uroczystej gali, na której nie brakuje znamienitych gości. Oprawę muzyczną tworzy Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej. Po części oficjalnej odbywa się bankiet, na którym goście świętują i gratulują zwycięzcą, a sami laureaci mają swoje „pięć minut” dla dziennikarzy.
 
Serdecznie zachęcamy mieszkańców Sądecczyzny do współpracy przy promowaniu naszego regionu poprzez branie corocznego udziału w głosowaniu na ludzi zasłużonych dla tego środowiska.

Regulamin Sądeczanin Roku

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY kandydata do tytułu FS „Sądeczanin Roku”
Jeśli zauważyłeś błąd w tekście, zaznacz fragment z błędem i wyślij do redakcjiDziękujemy za przesłanie błędu