Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Piątek, 21 lutego. Imieniny: Eleonory, Lenki, Kiejstuta
10/06/2016 - 04:00

Chór "Gaude". Kandydaci do Nagrody SKT "Sądeczanin"

Każdy występ nauczycielskiego chóru "Gaude" jest wielką atrakcją artystyczną oraz lekcją szacunku do tradycji, kultury naszego regionu. Od pięciu lat chór prezentuje wysoki poziom artystyczny oraz posiada bogaty repertuar od muzyki dawnej po współczesną.

Chór "Gaude” ma siedzibę w Grybowie, przy ul. Jakubowskiego 33. Kierownikiem artystycznym jest p. Mirosław Ogorzałek Liczba członków chóru to 26 osób. Chór „Gaude” powstał w 2011 roku z inicjatywy Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół, pani Danuty Suder. Pierwszy występ miał miejsce 31.05.2012 r. podczas uroczystości nadania imienia Gimnazjum oraz 120-lecia istnienia Szkoły Podstawowej w Siołkowej.

W tym samym dniu chór udał się zresztą do Francji, by koncertować w Chateau Thierry oraz Metz, dokąd został zaproszony przez Mera w ramach realizacji  „Karty Przyjaźni”. To właśnie wtedy z pasją i zaangażowaniem wszystkich chórzystów oficjalnie rozpoczął swoją aktywną działalność pod patronatem Wójta Gminy  Grybów,   którą prowadzi w środowisku lokalnym, województwa , ale także poza granicami kraju.

Swoim dorobkiem twórczym i talentem uczy szacunku do miejsca, w którym żyjemy.Niemal od początku istnienia chór współpracuje z panią Urszulą Rojek solistką operetkową, prowadzącą międzynarodową działalność artystyczną. Pani Rojek pomaga członkom chóruw wydobywaniu prawidłowej emisji głosu.

Chór „Gaude” to czterogłosowy zespół mieszany. Tworzą go dyrektorzy i nauczyciele szkół z terenu gminy Grybów. Nazwa zespołu ma podkreślać radość przeżywania sztuki, radość wspólnych spotkań, radość obdarowywania harmonią dźwięków, pięknem pieśni.

W repertuarze chóru znajduje się muzyka sakralna, kolędy i pastorałki, pieśni patriotyczne, niepodległościowe. Chór wykonuje też pieśni dawne (Psalmy Gomółki), dzieła mistrzów, ludowe oraz współczesne. Swoimi występami chór „Gaude” uświetnia różne uroczystości: szkolne , gminne, miejskie oraz międzynarodowe: okolicznościowe, kościelne i państwowe . Jest także organizatorem koncertów charytatywnych. Działalność chóru jest społeczna.

Chór „Gaude” opiera swoją działalność na pracy społecznej. Uświetnia i inicjuje koncerty  na terenie Gminy z okazji rocznic państwowych ( 4 krotnie obchody Święta 3 Maja, Odzyskania przez Polskę Niepodległości). Uświetnia uroczystości szkolne: 120 – lecie Szkoły w Siołkowej, 120-lecie Szkoły w Polnej, 175-lecie Szkoły w Ptaszkowej, nadanie imienia Gimnazjum w Siołkowej i Stróżach.

Chór organizuje koncerty charytatywne na rzecz misji, w których pracują pochodzący z Sądecczyzny misjonarze: 2015 rok luty na rzecz Gruzji, w grudniu na rzecz Misji w Czadzie. Uświetnia liczne uroczystości kościelne. Włącza się w realizację programów muzycznych: Koncert Papieski, „Ora et Labora” w Tyńcu. Promuje, polską , sądecką kulturę za granicą : koncerty w Chateau Thierry, w Wiedniu. Podejmuje również społeczno-wychowawczą działalność wśród młodego pokolenia, przed którym występuje.

Dotychczasowe wyróżnienia to II miejsce w I Regionalnych Konfrontacjach Chórów i Orkiestr w Łużnej, Medal Towarzystwa Kultury Szlacheckiej ”Sarmatia Ars Benziniensis”. Dla chóru dużym wyróżnieniem były koncerty w Chateau Thierry na zaproszenie Mera miasta oraz w Wiedniu na Kalenbergu na zaproszenie Prezesa Forum Polonii w Austrii.

Każdy występ nauczycielskiego chóru jest wielką atrakcją artystyczną oraz  lekcją szacunku do tradycji, kultury naszego regionu. Od pięciu lat chór prezentuje wysoki poziom artystyczny oraz posiada bogaty repertuar od muzyki dawnej  po współczesną. Bezinteresowne zaangażowanie dyrektorów i nauczycieli, którzy po całym dniu zajęć spotykają się na próbach jest pozytywnym przykładem dla młodego pokolenia.

Występy chóru wśród Polonii przyczyniają się do popularyzacji i promocji polskiej kultury i tradycji.Członkowie chóru włączają się chętnie w działalność charytatywną . Chór inicjuje i organizuje koncerty charytatywne. Chór „Gaude” czuje się bardzo związany ze środowiskiem lokalnym , dlatego chętnie i często bierze udział w uroczystościach organizowanych na terenie Gminy Grybów, powiatu nowosądeckiego, jak również jest ich animatorem. Kandydata zgłasza Gminny Ośrodek Kultury w Grybowie

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa MałopolskiegoDziękujemy za przesłanie błędu