Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 16 stycznia. Imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza
03/12/2013 - 15:16

Fundusz Stypendialny. Cenna współpraca z gminami

Minęły już terminy składania wniosków o stypendia z Funduszu Stypendialnego Fundacji Sądeckiej. Pierwsza transza, wzorem lat ubiegłych, zostanie wypłacona uczniom na przełomie listopada i grudnia. Wczoraj (29 października) podpisano umowy o współpracę między Fundacją Sądecką a gminami.
Fundusz Stypendialny im. Braci Potoczków powstał w 1992 r. przy Fundacji Sądeckiej z inicjatywy ówczesnego posła Zygmunta Berdychowskiego. Patroni Funduszu - bracia Jan i Stanisław Potoczek z Rdziostowa, na przełomie XIX i XX wieku zmienili sądecką wieś i udowodnili, że jeśli tylko bardzo się chce, to można wiele osiągnąć.
Fundusz Stypendialny wspiera naukę zdolnej młodzieży wiejskiej znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. Jego celem jest także promowanie młodych talentów, uczniów twórczych, pragnących robić więcej i wiedzieć więcej.
Stypendia kierowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, oraz do studentów, którzy zamieszkują tereny wiejskie. W ten sposób otrzymują pewne wsparcie finansowe.
Wnioski o stypendia rozpatrywać będzie powołana przez Prezesa Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin” Kapituła Funduszu Stypendialnego. Pod uwagę brane będa nie tylko osiągnięcia naukowe uczniów czy studentów, ale także dotychczasowe osiągnięcia, aktywność społeczna ucznia oraz jego sytuacja materialna.
W roku szkolnym 2012/2013 wysokość stypendium wynosiła 1200 zł dla gimnazjalistów i 1500 zł dla uczniów szkół średnich, pomoc wypłacana była w trzech transzach. W latach 1992–2013 stypendia naukowe otrzymało 3842 uczniów i studentów, a socjalne 1160 o łącznej wartości 3 271 100 zł. Udzielono 128 pożyczek studenckich o łącznej wartości 345.600,00.
Co roku skłądanych jest coraz więcej wniosków o stypendia. Część pieniędzy pochodzi od instytucji i urzędów, które współpracują z Fundacją Sądecką, a reszta pozyskiwana jest od sponsorów. Przy Funduszu Stypendialnym z Fundacją Sądecką od lat wpółpracują gminy z powiatu nowosądeckiego i gorlickiego - Stary Sącz, Łososina Dolna, Rytro i Gorlice. W tym roku podpisano również umowę o współpracę z gminą Grybów. - Dzięki takiej współpracy gmina może uzyskać znacznie więcej środków na stypendia dla zdolnej młodzieży ze swojej gminy - mówi Monika Fikiel-Szkarłat, dyrektor Biura Fundacji Sądeckiej.
Wczoraj (29. października) podpisano również umowę o współpracę w ramach Funduszu Stypendialnego z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu. W tym roku akademickim na stypendia dla studentów przeznaczonych zostanie 50 000 złotych. - To kolejny elelent naszej współpracy z Fundacją Sądecką, po wspólnie tworzonym rankingu gmin i pracy studentów przy Forum Ekonomicznym czy Festiwalu Biegowym - mówi prorektor PWSZ, doc. dr Marek Reichel.
- Bardzo się cieszę, że możemy w dniu dzisiejszym podpisać umowę między PWSZ a Fundacją Sądecką - dodał Zygmunt Berdychowski. - Myślę, że to i dla jednej, i dla drugiej instytucji będzie ważnym elementem współpracy.
Terminy składania wniosków już minęły, jedynie studenci mają jeszcze czas do końca października. Na przełomie listopada i grudnia rozpocznie się wypłacanie pierwszej transzy stypendiów.

KID
fot. KID
 


Dziękujemy za przesłanie błędu