Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 31 lipca. Imieniny: Ignacego, Lodomiry, Romana
14/11/2019 - 16:45

Co mówił obecny marszałek Senatu, prof. Tomasz Grodzki, na Forum Ekonomicznym?

W czasach rozwoju i poprawy komfortu życia, procesy te dotyczą również sektora służby zdrowia. W dyskusjach o zwiększeniu jego jakości bierze się pod uwagę liczne głosy pacjentów oraz personelu medycznego. W jaki sposób poprawić jakość świadczonych usług, dążyć do większego komfortu i rozwoju? Na XXIX Forum Ekonomicznym w ramach ścieżki Forum Ochrony Zdrowia, swoje opinie i plany przedstawili reprezentanci czterech partii.

Moderatorzy wprowadzili gości oraz publiczność w dyskusję, poprzez przedstawienie planu spotkania oraz obecne wyzwania jakie stoją przed służbą zdrowia. Opisali najnowsze trendy oraz potencjał zmian. W dalszej części dyskusji mieli wypowiedzieć się eksperci i uczestnicy sektora medycznego, aby przedstawić własne podejście oraz kierunek dążeń, do których wdrożenia postanowili zmierzać w najbliższych latach.

Pierwsze pytanie prowadzących dotyczyło priorytetów w zakresie ochrony zdrowia komitetu wyborczego każdego z rozmówców.

Początkowo głos w dyskusji został przydzielony senatorowi Tomaszowi Grodzkiemu, przedstawicielowi PO. Senator określił, że wśród jego celów jest wprowadzenie zmian, które umożliwią dostanie się do specjalisty w ciągu 21 dni oraz skróceniu czasu oczekiwania na pomoc na SOR-ze do jednej godziny. Reprezentant partii uznał, że nadmierne spożywanie alkoholu, palenie tytoniu oraz otyłość stanowią główne problemy społeczne, przeciwko którym powinno się prowadzić politykę prewencyjną. Jego priorytetem jest również osiągnięcie 6% PKB na wydatki na opiekę zdrowotną.

Następnie Wojciech Konieczny, przedstawiciel SLD, dyrektor szpitala neurologii i konsultant na SOR-ze ocenił, że sytuacja służby zdrowia jest bardzo zła. Wśród priorytetów jej poprawy wymienił zniesienie limitów na leczenie , wycenę świadczeń zdrowotnych, oddłużenie szpitali publicznych.

Urszula Nowogórska, z partii PSL również przedstawiła cele ukierunkowane na podniesienie wydatków na zdrowie do 6-8% PKB. Następnie wymieniła doposażenie szpitali, wprowadzenie godnej płacy dla personelu medycznego i podobnie jak jej poprzednik, oddłużenie szpitali publicznych.

Tomasz Latos związany z partią PiS, rozpoczął swoją wypowiedź od oceny, że zdrowie jest priorytetem dla całego społeczeństwa i zadbanie o jego sektor powinno wychodzić poza podziały polityczne. Jest kolejną osobą, która podkreśla dążenie celu osiągnięcia wydatków na zdrowie do kwoty 6% PKB. Działania, które chciałby, żeby zostały wdrożone skupiają się na zwiększeniu personelu medycznego. Uważa, że dział onkologii jest obecnie priorytetowy. Następnie wymienia również konieczność zadbania o profilaktykę oraz jakość ochrony zdrowia. (Jm)Dziękujemy za przesłanie błęduMiesięcznik Sądeczanin sierpień 2021