Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 15 kwietnia. Imieniny: Adolfiny, Odetty, Wacława
13/07/2018 - 16:35

Zgłoś się do konkursu "Sztuka Osób Niepełnosprawnych"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił XVI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego. Tytuł konkursu: "Niepodległa bez barier - od morza do Tatr".

Celem konkursu jest popularyzacja idei integracji poprzez promowanie i nagradzanie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych. Konkurs skierowany jest do  niepełnosprawnych uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz niepełnosprawnych mieszkańców domów pomocy społecznej.

Przedsięwzięcie od wielu lat cieszy się dużą popularnością i stało się największym w Polsce przeglądem dorobku artystycznego placówek terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych.

Małopolski Oddział PFRON wyłoni laureatów wśród autorów prac, które zostaną zgłoszone w kategoriach: malarstwo i witraż, rysunek i grafika, rzeźba kameralna i płaskorzeźba,  tkanina i aplikacja oraz fotografia i film.

  • w kategorii malarstwo i witraż: akwarela, pastela, gwasz, olej itp., na dowolnym podłożu (np. płótno, papier, tkanina, szkło, płyta),
  • w kategorii rysunek i grafika: rysunek – ołówek, węgiel, piórko, mazak, grafika – techniki powtarzalne np. drzeworyt i linoryt,
  • w kategorii rzeźba kameralna i płaskorzeźba: w drewnie, ceramice, kamieniu i technikach mieszanych,
  • w kategorii tkanina i aplikacja: hafty wykonane różnorodną techniką, gobeliny, makaty,
  • w kategorii fotografia i film: fotografia i film cyfrowy

Finał ubiegłorocznej edycji konkursu odbył się w Kopalni Soli „Wieliczka”. Laureaci wojewódzkiego etapu XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Sztuka Osób Niepełnosprawnych odebrali nagrody z rąk m.in. Stanisława Szweda - wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, poseł Urszuli Ruseckiej, zastępcy przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, posła Jarosława Szlachetki oraz Piotra Ćwika - wojewody małopolskiego.

 - Z serca gratuluję laureatom, którzy podzielili się z nami swoim talentem i wrażliwością, a dziś zbierają owoce swojego wysiłku - słowa Beaty Szydło, prezesa Rady Ministrów, zawarte w liście skierowanym do laureatów konkursu, odczytał Piotr Ćwik.

Uroczystości towarzyszyła wystawa prac,  wybranych spośród blisko 250 zgłoszonych w konkursie. Licznie zebrani uczestnicy wydarzenia  mieli okazję zobaczyć  prace nagrodzone przez Komisję Konkursową, której przewodniczyła poseł Urszula Rusecka.

Finał konkursu plastycznego, który odbył 25 września był również okazją do zwieńczenia wydarzeń związanych z obchodami Roku Św. Brata Alberta w Małopolsce.

W uroczystości, która rozpoczęła się mszą w kaplicy św. Kingi koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. bp Damiana Muskusa uczestniczyły również instytucje, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia z Małopolski działające na rzecz drugiego człowieka w duchu i filozofii brata Alberta Chmielowskiego.

Joanna Kołdras Oddział Małopolski PFRONDziękujemy za przesłanie błędu