Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Piątek, 28 lutego. Imieniny: Ludomira, Makarego, Wiliany
10/01/2018 - 08:00

Monika Fikiel-Szkarłat zna sposób, jak zwolnić tempo życia w pędzącym świecie

Społeczno-Kulturalne Towarzystwo Sądeczanin jest dla Moniki Fikiel-Szkarłat odskocznią od rzeczywistości i zatrzymaniem się w pędzącym świecie. Stowarzyszenie umożliwia jej także realizację własnych zainteresowań.

Monika Fikiel-Szkarłat jest związana ze Społeczno - Kulturalnym Towarzystwem Sądeczanin od 2013 roku, a więc od samego początku jego istnienia. Najpierw pełniła obowiązki członka komisji rewizyjnej i koordynowała wiele przedsięwzięć, które są realizowane w ramach stowarzyszenia. Od grudnia 2017 roku została wybrana członkiem zarządu SKT Sądeczanin. Jak sama podkreśla, stowarzyszenie pomaga jej nieco zwolnić tempo, które nadaje dzisiejszy świat.

- Dzięki tej organizacji mogę zatrzymać się i pomyśleć o wartościach, które są najważniejsze w moim życiu, a więc o rodzinie, tradycji i naszych korzeniach chrześcijańskich. Zaangażowałam się w tę działalność także z powodu mojej pasji, a więc zamiłowania do sztuki ludowej. Dzięki stowarzyszeniu mogę koordynować działalność twórców ludowych na Sądecczyźnie, prezentować ich dzieła i rozwijać swoją pasję - wyjaśnia Monika Fikiel-Szkarłat.

Zobacz także: Jak Kazimierz Gizicki chce podtrzymać modę na sądecki folklor? [WIDEO]

Pani Monika zdradziła nam, jakie ma plany i pomysły związane z działalnością stowarzyszenia, którego jest członkiem. Chciałaby dalej kontynuować dotychczasowe przedsięwzięcia, które już na stałe wpisały się w wachlarz wydarzeń kulturalnych Sądecczyzny. Jedną z najważniejszych imprez, którą przygotowuje jest organizowany na starosądeckich błoniach Zjazd Sądeczan.

- Chciałabym rozwinąć tę imprezę jeszcze bardziej i przede wszystkim sprawić żeby sądeczanie rozsiani po całym świecie przyjeżdżali do nas na to spotkanie - dodaje.

Jak udało nam się dowiedzieć, zarząd SKT Sądeczanin planuje w tym roku zorganizować okoliczne imprezy, które będą związane z rocznicą stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

- Chcemy także cyklicznie prezentować dzieła sądeckich twórców. Naszym marzeniem jest stworzyć muzeum SKT Sądeczanin. Myślę, że przy wsparciu prezesa może się to udać.

RG [email protected] Film KS/ MŚDziękujemy za przesłanie błędu

SĄDECZANIN ROKU 2019

Miesięcznik "Sądeczanin" luty 2020